Fästingburna infektioner

Fästingburna infektioner

Onsdag 9 november 2022, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Då fästingarnas utbredning flyttas norrut ökar risken för fler människor att drabbas av fästingburna infektioner. Detta orsakar lidande för fler patienter och ökar kostnaderna för vården och samhället. I detta seminarium fokuserar vi på de nyare smittämnen som har upptäckts och hur de påverkar risken att bli sjuk av fästingbett.
 
Välkommen till en intressant eftermiddag!

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 9 november

  • 13.00-13.10 Välkommen! Professor Pia Forsberg, Linköpings universitet
  • 13.10-13.40 Övergripande om fästingar, klimat, epidemiologi etc. Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet samt Nationellt referenslaboratorium, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
  • 13.45-14.15 Borrelia, svensk studie om biopsi av EM. Samuel Cronhjort, läkare vid infektionskliniken Östergötland, doktorand BKV/II Linköpings universitet ​och Johan Berglund, allmänläkare, professor vid Blekinge tekniska högskola.
  • 14.20-15.00 Neoehrlichia för allmänläkare. Lisa Labbé Sandelin, doktorand vid Uppsala universitet, smittskyddsläkare i Kalmar län och Christine Wennerås, professor i klinisk bakteriologi, avd. för infektionssjukdomar, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
  • 15.00-15.15 Bensträckare
  • 15.15-15.45 Babesia - en blodparasit som ofta flyger under den diagnostiska radarn. Matilda Lövmar, ST-läkare i klinisk mikrobiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping och doktorand vid BKV, Linköpings universitet och bitr. professor Kristina Persson, universitetslektor Lunds universitet, överläkare, laboratoriemedicin Region Skåne
  • 15.50-16.20 Frågor till panelen
  • 16.20-16.30 Avslutning. Professor Pia Forsberg

Programansvarig och moderator: Professor Pia Forsberg, Linköpings universitet


OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

595,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK