event-cover-image

Ett lågaffektivt bemötande till personer med autism,andra NPF diagnoser och problemskapande beteende

Flera tillfällen

Collegium Park, Odengatan 24c, Falköping

Att möta och jobba med personer med utmanande beteenden skapar känslor. Tydliggörande Pedagogik har utgångspunkten att alla beteenden har en orsak. Utmaningen ligger i att kunna identifiera, bemöta och förhålla sig på ett sätt som hjälper den enskilde att kunna hantera, förändra och minska de utmanande beteendena.

Innehåll

  • Förståelse för de underliggande orsakerna till utmanande beteende vid autism.
  • Att identifiera stressorer hos den enskilde.
  • Dokumentation som ett arbetsredskap.
  • Hur utarbetar man en handlingsplan?
  • Lågaffektivt bemötande.
  • Praktiska övningar kring egna erfarenheter.
  • Praktiska övningar som steg för steg leder mot ett lyckat förhållningssätt med respekt för individen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som anhörig, yrkesverksam inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer med autism och eller andra neuropsykiatriska diagnoser som har utmanande beteende.

Tider

Två dagars workshop,  09:00-16:00 bägge dagarna

 

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

3750,00 SEK