event-cover-image
Etikdagen 2023: Vårdplatsbrist –  vad är det etiska problemet?

Etikdagen 2023: Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?

Torsdag 30 november 2023, klockan 10:00

Etikdagen 2023, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Varmt välkomna till Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag 2023. 

Tid: TORSDAG DEN 30 NOV 2023 KL. 10.00–15.00
Plats: Karolina Widerströmsalen, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Under dagen fokuserar vi på vårdplatsbristen och dess etiska problem som den kan ställa os inför. Vi kommer att få ta del av det internationella perspektivet utifrån olikheter, likheter samt initiativ till lösningar. Vidare kommer vi höra om orsaker till vårdplatsbristen från olika perspektiv, och hur vi kan räkna på konsekvenserna av att vara för få medarbetare i förhållande till vårdens uppdrag. Vi ställer oss också frågan vad det gör med oss som kollegor i en stor sjukvårdsorganisation när vi har svårt att flytta våra patienter mellan akutmottagningar, IVA-avdelningar för att det är fullt överallt. Hur påverkar friktionen och stressen våra samarbeten, och vad kan vi göra åt det?

Medverkande: Åsa Olsson, utredare, Socialstyrelsen, Dan Andersson, författare, tidigare chefsekonom LO, Jonathan Siverskog, fil dr i hälsoekonomi, Centrum för hälsoekonomisk forskning, Uppsala universitet, Johan Stormdal Starck, ST läkare akutsjukvård SÖS, Katarina Strid, Överläkare IVA NÄL, med flera.

Moderatorer:  Anders Castor, ordförande Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik, och Christofer Lindholm, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

Programhttps://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/etikdag-2023/  


Kostnad: 1 000 kr (medlem SLS eller SLF), 1 500 kr (ej medlem). Vi erbjuder ett begränsat antal platser kostnadsfritt till medlemmar i KUF, SLF student och SYLF (vid frånvaro debiteras 300 kr). Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår. 
Kontaktperson: Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se 

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik och Sveriges Läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

1000,00 SEK

1500,00 SEK

0,00 SEK

0,00 SEK