event-cover-image
Etikdagen 2021 - Post(?)pandemins etik

Etikdagen 2021 - Post(?)pandemins etik

Måndag, 29 november 2021 klockan 10:00

Etikdagen 2021 - Post(?)pandemins etik, Zoom

Under dagen kommer vi att ta upp statens och regionernas roll vad gäller planering och målsättningar under pandemin. Vi kommer också att diskutera och problematisera kring debattklimatet, pandemins effekter på över- och underdiagnostik i primärvården, pandemiberedskap i organisatorisk belysning, horisontella prioriteringar och hur det är att arbeta i det oförutsedda. Dagen avslutas med en diskussion utifrån frågan: Hur väl förberedda är vi inför nästa pandemi/katastrof?

Program

10.00 Välkomna - Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, och Mikael Sandlund, ordförande Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

10.10 Planering och målsättningar före och under pandemin, statens och regionernas roll, Karin Tegmark Wisell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

10.40 Debattklimat och information under pandemin, Mathias Cederholm, historiker, Lund

11.10 Paus

11.20 Svensk pandemiberedskap i organisationsetisk belysning, Erica Falkenström, forskare i organisationsetik på hälso- och sjukvårdens område, Institutet för framtidsstudier

12.00 Lunchpaus

13.00 Pandemins effekter på över- och underdiagnostik i primärvården, Josabeth Hultberg, allmänläkare, Svensk förening för allmänmedicins Råd för hållbar diagnostik och behandling

13.40 Prioriteringar – Horisontella prioriteringar under och efter pandemin, Lars Sandman, professor, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

14.20 Paus

14.50 Att arbeta i det oförutsedda – etisk stress och etiska utmaningar vid katastrofer, Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin, och Martina Gustavsson, doktorand i katastrofmedicin, båda Karolinska Institutet, Stockholm

15.30 – 16.00 Diskussion och avslutning. Hur förberedda är vi inför nästa pandemi/katastrof?

Medverkande

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, Mathias Cederholm, historiker, Lund, Erica Falkenström, forskare i organisationsetik, Institutet för framtidsstudier, Josabeth Hultberg, allmänläkare, Svensk förening för allmänmedicins Råd för hållbar diagnostik och behandling, Lars Sandman, professor, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin Karolinska Institutet och Martina Gustavsson, doktorand i katastrofmedicin, Karolinska Institutet.

Moderatorer

Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd
Mikael Sandlund, ordförande Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

ARRANGÖRER: Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik samt Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.

TID: Den 29 november, kl. 10.00–16.00
KONTAKTPERSON: Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: Länk till mötet skickas ut i innan mötet äger rum.

Betalning sker via Payson
Betalningen sker i samarbete med Payson, du kan välja att betala via kort, faktura eller direktbetalning. För att välja faktura som alternativ behöver du fylla i personnummer, eller om du vill betala via företag, organisationsnummer och sen klicka i business i det första steget hos Payson. För frågor om din betalning vänligen kontakta Payson support:
https://www.payson.se/sv/
Telefon: 08-470 94 00
Telefontider vardagar: 9.00-12.00, 13.00-16.30

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

1200,00 SEK

inkl. moms 0%

240,00 SEK

inkl. moms 0%

1900,00 SEK

inkl. moms 0%

Dela