ECPATs nyhetsbrev för dig som arbetar i skolan

Du som arbetar på skola som kurator, lärare eller annan skolpersonal är viktig för att ge barn och unga kunskap om hur de utforskar sin sexualitet på ett tryggt sätt - på och utanför nätet. Alla vuxna behöver kunna ta snacket om samtycke, vad lagen säger och rätten att få råd och stöd om något hänt. 

Vi på ECPAT vill därför bidra med verktyg för att du ska kunna lyfta frågorna med dina elever, kunna delta i det förebyggande arbetet och känna dig trygg med hur du ska agera om något hänt en elev på din skola.

Det här innehåller nyhetsbreven:

  • Inblick i den kunskap vi får av barn vi möter i vår stödlinje och genom våra undersökningar.
  • Lärarmaterial och handledningar för att lyfta frågorna i undervisningen.
  • Material för att sprida information till barn och unga om exempelvis vår stödlinje Ditt ECPAT.
  • Information om våra föräldramöten som du kan sprida till barnens vårdnadshavare. Du kan också använda våra inspelade föräldramöten, eller delar av dem, i dina egna föräldramöten.

Nyhetsbrevet skickas ut ca 4 gånger per år och din e-postadress används inte till några andra typer av utskick. Läs mer om hur dina uppgifter hanteras i ECPATs integritetspolicy

Bokningstyp Antal Pris / Antal