event-cover-image
Dunrossdagen 2023

Dunrossdagen 2023

Lördag 18 november 2023, klockan 17:00

Arken Spa, Oljevägen 100, Göteborg

Välkomna till Dunrossdagen 2023!

Om tre månader, helgen 18-19 november öppnar vi åter portarna till Dunrossdagen. Vi kommer även i år att hålla till på Arken Spa i Göteborg och från Stiftelsens sida värderar vi er närvaro mycket högt.

På lördagen tjuvstartar vi med en gemensam middag och en föreläsning av Barbro Sundberg, som bland annat pratar om föräldrarollen inom idrott, men också hur vi kan lära oss att lugna oss. Middagen serveras klockan 17.30 och föreläsningen inleds cirka 19.00.

Söndagen är Dunrossdagens huvuddag och 08.30 inleder Stiftelsen Dunross. Därefter kommer 2Motiv8 att prata om sin ledarskapsutbildning innan förmiddagens huvudpass med Johan R Norberg inleds. Johan har under flera år forskat inom idrotten och inte sällan under Centrum för Idrottsforsknings paraply.

På söndagseftermiddagen kommer ni som deltagare att kunna fördjupa er i ett ämne med hjälp av en tretimmars workshop. Det finns nio workshops att välja på (se nedan) och varje deltagare kan anmäla sig till EN workshop, då den pågår hela eftermiddagen.

Ni har som föreningen möjlighet att skicka tre deltagare till Dunrossdagen (kontakta stödansvarig om ni önskar fler deltagare). Konferensen är kostnadsfri, men föreningen betalar för resa, boende samt mat och dryck på lördagskvällen. Kostnad för boende på Arken är 835:-/natt för enkelrum och 725:-/person för plats i mindre dubbelrum. Föreningen ansvarar själv för bokning av rum och skall uppge "Dunrossdagen" vid bokning. Telefon till Arken är 031-726 25 08.

För resande med tåg/buss avgår en buss till Arken från Posthotellet/Drottningtorget vid 16.00 på lördagen. Bussen tilllbaka på söndagen ankommer Centralstationen vid 16.30.

Workshops söndag eftermiddag:

 • Trygg förening (Trygga barnen): Trygga Barnen har som syfte att hjälpa barn och unga som växer upp i en familj med missbruk. Under workshopen kommer du få med dig mod, information om hur du kan upptäcka och konkreta verktyg om hur du kan agera. Du kommer få med dig tips på hur man kan skriva och förankra en policy och riktlinje för din förening och vad din förening har för ansvar. 
   
 • Levande värdegrund (Vivi Darla): Hur kan ni i föreningen få en levande värdegrund, gå från ord till handling, och hållbart över tid för era ledare, spelare och vårdnadshavare? Inför workshopen kommer ni få anonymt skicka in respektive föreningens utmaningar som vi senare hittar lösningen till ihop genom dialoger och handfasta tips!
   
 • Idrott för alla (Håkan Pontén Andersson): Hur kan man skapa en idrottsmiljö där alla barn- och ungdomar inkluderas; allt från de som mest spelar med kompisar för att ha kul, till de som drömmer om proffsliv och landslaget. Att skapa en verksamhet som är inkluderande för alla är en av idrottsföreningarnas riktigt stora utmaningar. Under workshopen kommer vi att angripa detta problem och titta på möjligheter, utmaningar och lösningar.
   
 • Stöttande föräldrar (Johan  Fallby): Hur kan vi skapa lust och vilja hos föräldrar att bidra till att stärka en förening? Vad kan man som förening kräva av föräldrar? Under denna workshop fokuserar vi på att skapa ett inkluderande föräldraengagemang, baserat på föräldrarnas egna vilja.
 • Forma framtiden - Integrera värderingar med målstyrning i er idrottsförening (Martin Carlon): Denna workshop erbjuder en strategi för att integrera värderingar i hela er verksamhet. Genom målstyrning och strategisk ledning lär sig deltagarna att förankra värderingar i beslutsprocesser och dagliga aktiviteter. Workshopen främjar en starkare och mer sammanhållen föreningskultur med fokus på gemensamma mål och visioner.

 • Modern sponsring (Mats Lomander & Pekka Partanen): Traditionell sponsring blir allt svårare att hantera. Företag kräver oftast mer av föreningarna, men vad har föreningar egentligen att erbjuda? Under workshopen kommer ni att få ta del av exempel men även arbeta fram vad ni som förening kan göra för att bli attraktivare för sponsorer.
   
 • Engagerat styrelsearbete ger fungerande föreningar?​ (Mattias Lindström): Vad är det som gör att människor vill engagera sig i föreningars styrelser? Hur kan vi skapa viljan att vilja medverka? Under denna föreläsning och workshop kommer fokus att ligga på hur vi kan skapa en mer engagerad och effektfull styrelse som byggs på ett modernt ledarskap baserat på medbestämmande och delaktighet. När vi är klara kommer ni ha fått med er verktyg för att kunna arbeta vidare direkt ni kommer hem till era egna föreningar.
   
 • Att fostra fotbollspelare och människor (FoC Farsta): Vad är innebär en förenings värdegrund i praktiken? FoC Farstas värdegrundsord är Gemenskap - Glädje - Öppenhet - Rent spel, men vad innebär det? Hur jobbar man med det i praktiken? Under 5-6 år har föreningens värdegrundsarbete förändrat kulturen, engagemanget och verksamheten i föreningen och bidragit till att FoC Farsta är en viktig kraft i Farstas lokalsamhälle. På denna workshop kommer FoC Farsta berätta om sin process, de verktyg man använt och de arbete som just nu pågår.
   
 • HBTQi-certifiering inom idrotten: Under denna workshop tillsammans med Samkrafter ges deltagarna inblick i begreppen kring HBTQi+ (sexuell läggning och könsidentitet) och hur en förening eller verksamhet kan arbeta normmedvetet för ökad trygghet och mångfald. Deltagarna får som en del i detta möjlighet att delta i en anonymiserad, interaktiv övning – Privilege Walk (övningen kräver mobil/läsplatta/dator med uppkoppling).

 

Bokningstyp Antal Pris / Antal
Anmälan till Dunrossdagen samt seminarier

Tillval möjliga i nästa steg.