Diagnostiska fel och misstag

Diagnostiska fel och misstag

Torsdag 5 oktober 2023, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Diagnostiska fel och misstag – vad är det, vad beror det på och vad kan göras åt problemet?
 
Korrekt och säker behandling förutsätter att rätt diagnos ställs i rätt tid. Dock uppgår andelen diagnostiska fel och misstag i svenska databaser över vårdskador till mellan 10 och 20 procent av alla anmälda skador.
 
Att ställa en korrekt diagnos, definierat som att på rätt sätt tolka och värdera patientens symtom och i rätt tid komma fram till ett korrekt underlag som ger möjlighet att ge rätt behandling, är en komplex process där flera faktorer kan göra att processen inte leder rätt. Brist på kunskap är en sådan. Ytterligare en är sy­stemfaktorer som brist på IT-stöd eller möjligheter att kunna följa upp patienter för att veta om diagnosen var rätt. En tredje faktor är kognitiva styrkor och svagheter.
 
I detta webinarium presenteras olika aspekter på diagnostiska fel och misstag och vad som kan göras för att förhindra dem. 

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 5 oktober

  • 13.00 – 13.05  Inledning. Pelle Gustafson, docent, chefläkare, Löf
  • 13.05 – 13.30  Vad är ett diagnostiskt fel / misstag? Pelle Gustafson
  • 13.30 – 14.15  Vad beror ett diagnostiskt fel / misstag på? Anders von Heijne, överläkare, röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus
  • 14.15 – 14.35  Bensträckare
  • 14.35 – 15.10  Vad kan göras åt problemet i primärvård Rita Fernholm, med dr, distriktsläkare, Boo Vårdcentral
  • 15.10 – 15.40  Vad kan göras åt problemet i sjukhusvård? Pär Lindgren, chefläkare, Region Kronoberg
  • 15.40 – 16.00  Frågor, kommentarer

Moderator: Pelle Gustafson
Programansvarig: Pelle Gustafson


OBS! Om du vill ha en faktura till företaget ska du klicka på knappen Business när du kommer till Payson och därefter fylla i ert organisationsnummer.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

Få kvar

495,00 SEK

495,00 SEK

Få kvar

1995,00 SEK

Få kvar

3995,00 SEK