Det digitala vårdmötet – utmaningar avseende kvalitet, kostnadseffektivitet och kontinuitet

Det digitala vårdmötet – utmaningar avseende kvalitet, kostnadseffektivitet och kontinuitet

Fredag 10 november 2023, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium

  

Antalet digitala vårdmöten har ökat kraftigt de senaste åren, vilket påverkar sjukvården på flera plan. Vid detta seminarium tittar vi bland annat på kostnadseffektiviteten vid digital sjukvård. Vi får även en internationell utblick och får lyssna till vilka utmaningar som uppstår mellan primärvård och sekundärvård.  Även patienters erfarenheter kommer att beslysas innan vi avslutar med en intressant frågestund och paneldiskussion.  
 
Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Preliminärt program den 10 november 2023

  • 13:00 Välkommen! Hanna Fernemark, ST-läkare allmänmedicin, Region Östergötland, doktorand Linköpings universitet
  • 13:05 Det digitala vårdmötet ur ett primärvårdsperspektiv. Magnus Röjvall, specialist i allmänmedicin, regional medicinsk chef Capio närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm/Gotland.
  • 13:30 Hälsoekonomiskt perspektiv på digitala patientmöten i primärvården. Gustav Kjellson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet
  • 14:00 Hur klickar vi med vården? Patienters erfarenheter av kontakten med vården. Felicia Gabrielsson-Järhult, doktorand, projektledare avd. för kvalitetsförbättring och ledarskap, Högskolan i Jönköping 
  • 14:30 Bensträckare 
  • 14:45 Internationell utblick och framtidsspaning av den digitala vården. Nasim Farrokhnia, Hälso- och sjukvårdschef, Microsoft
  • 15:15 Lättare, rättare och snabbare – digitala möten mellan primärvård och specialiserad vård. Gudrun Greim, specialist allmänmedicin, verksamhetschef Närhälsan Online, delprojektledare för offentlig primärvård, VGR, samt Mattias Ahlinder, specialist ortopedi, delprojektledare för specialiserad vård/ortopedi, VGR
  • 15:45 Paneldiskussion och frågor samt reflektioner från Magnus Isacson, ordförande SFAM
  • 16:15 Avslutning
 
Moderator och programansvarig: Hanna Fernemark, ST-läkare allmänmedicin, Region Östergötland, doktorand Linköpings universitet.

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

1295,00 SEK

795,00 SEK

595,00 SEK

595,00 SEK

2195,00 SEK

4995,00 SEK