DEMOKRATISK DELAKTIGHET

DEMOKRATISK DELAKTIGHET

Onsdag 20 april 2022, klockan 09:00

Stockholm

Utbildning (Stockholm)

- Öka valdeltagandet bland utrikesfödda kvinnor

Att säkra alla medborgares demokratiska delaktighet och valdeltagande är en förutsättning för att lyckas i arbetet med Agenda 2030.  Under tidigare val har valdeltagandet bland utrikes födda kvinnor varit lågt. Demokratiarbetet måste utformas på ett sätt som säkrar att både kvinnor och män nås av satsningar för ett ökat valdeltagande. Hur når vi ut till de målgrupper vi vanligtvis inte når ut till och som har ett lågt valdeltagande? Hur engagerar och stärker vi valdeltagandet inför valet 2022?

I april 2022 erbjuder Forum Jämställdhet en interaktiv utbildning och workshop i hur vi kan öka valdeltagandet i områden och i målgrupper som vanligtvis har ett lågt valdeltagande.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar exempelvis i en kommun eller region, eller inom ett politiskt parti och vill engagera nya målgrupper i demokrati- och samhällsfrågor. Du kan exempelvis vara:

  • Tjänsteperson eller förtroendevald i kommun eller region
  • Strateg med ansvar för demokrati, valdeltagande, jämställdhet, hållbarhet eller Agenda 2030
  • Valsamordnare eller strateg i politiska partier
  • Sakkunnig eller motsvarande i en civilsamhällesorganisation

Utbildningen är öppen för såväl offentlig som ideell sektor.

Vad får du med dig?
Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i demokratiarbetet kan vi nå ut till, mobilisera och engagera en större målgrupp inför valet 2022. Vi kommer att gå igenom handfasta tips, konkreta verktyg och goda exempel på hur vi stärker den demokratiska delaktigheten och ökar valdeltagandet bland utrikes födda och särskilt utrikes födda kvinnor.

Mer om utbildningen:
Inför valet 2018 mobiliserade Sveriges Kvinnolobby tillsammans med ett stort antal civilsamhällesaktörer och demokratiambassadörer utrikes födda kvinnor och kvinnor med utrikes bakgrund för att delta i valet 2018, vilket ökade valdeltagandet i målgruppen. Projektet resulterade i en metodhandbok med konkreta verktyg och goda exempelför att nå ut till målgrupper som varit svårare att nå i tidigare val.

Utbildningen genomförs på TCO-huset i Stockholm och innehåller både teoretiska moment och praktiska övningar. Lunch och fika ingår i biljettpriset. Utbildningen innehåller både teoretiska moment och praktiska övningar.

Datum: 20 april 2022
Tid: 09.00 - 11.30
Pris per deltagare: 2900kr (exkl. moms)
Frågor: kontakta info@forumjamstalldhet.se.

Vilka håller i utbildningen:
Utbildningen arrangeras av Forum Jämställdhet AB. Vi är ett konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnolobby. Vi har arbetat med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällens utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi ses i Stockholm den 8-9 februari 2022!

Betalning och avbokningsvillkor:

  • Boka senast den 13 april
  • Bokningen är bindande men kan överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad genom skriftlig anmälan till info@forumjamstalldhet.se
  • Anmälan faktureras automatiskt via fakturaföretaget Billogram via e-post vid mottagen bokning. 
  • Om ni önskar e-faktura, så välj i nästa steg alternativet Använd EDI-faktura och fyll i ert PEPPOL-id/GLN-nummer, organisationsnummer, EDI-operator och referens.
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

2900,00 SEK