Demens

Demens

Onsdag 6 april 2022, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Ju äldre vi blir desto mer ökar risken att drabbas av kognitiv svikt och demenssjukdom. Under senare tid har kunskapen om demenssjukdomar ökat och ny diagnostik och nya behandlingar börjar bli mer tillgängligt. Nu är det dags att uppdatera oss på detta område.

Webbinariet vänder sig till alla som i sitt arbete möter patienter med demenssjukdomar.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 6 april

 • 13.00  Inledning. Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet
 • 13.05  Demenssjukdomar - en översikt med data från Svenska Demensregistret, SveDem. Professor Maria Eriksdotter, Karolinska institutet
 • 13.30  Alzheimers sjukdom. Professor Hans Basun, senior advisor på BioArctic AB
 • 13.55  Vaskulär kognitiv sjukdom. Docent Petronella Kettunen, Göteborgs universitet
 • 14.20  Frontotemporala demenssjukdomar. Professor Lena Kilander, Uppsala universitet
 • 14.45  Bensträckare
 • 15.00  Lewy body demens. Professor Elisabeth Londos, Skånes universitetssjukhus
 • 15.25  Bildgivande tekniker. Docent Danielle van Westen, Skånes universitetssjukhus
 • 15.50  Biomarkörer. Professor Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet
 • 16.15  En nationell demensvård – harmonisering och prioritering. Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet
 • 16.40-17.00 Frågor till panelen och avslutning

Programansvarig och moderator: Lars-Olof Wahlund


OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson, klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL_ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK