event-cover-image

Coachning - ett verktyg för skolan

Tisdag, 28 september 2021 klockan 13:30

Digitalt seminarium via Zoom

Digitalt inspirationsseminarium

På det här seminariet får du verktyg att använda i dagliga möten med elever och kollegor, individuellt och i grupp. Coachning innebär att synliggöra styrkor och frigöra kraft för att nå önskade mål. När du coachar får du se människor växa. Med coachning utvecklar du ditt ledarskap, blir tryggare i yrkesrollen och hittar dina styrkor.

Ur innehållet

  • Vad är coachning?
  • Coachprocessen
  • Skapa förtroende
  • Lyssnande på flera nivåer och kraftfulla frågor
  • Att sätta mål och komma till handling
  • Metoder att skapa motivation och delaktighet
  • Kollegialt lärande genom coachning
  • Samtalsmodellen To GROW

Seminariet är upplevelsebaserat, teori och kortare föreläsningar varvas med praktisk coachträning. Du får verktyg att använda i det dagliga arbetet med elever och kollegor.

Kostnad: 600 sek exklusive moms, boken "Coachning ett verktyg för skolan" ingår, värde 190 sek exklusive moms.
När: 28 september 13.30-16.00
Plats: I bokningsbekräftelsen får du en länk till det digitala verktyget Zoom.
Anmälan: Via formulär nedan.

Vi kan även göra seminariet på uppdrag av skolor eller kommuner.  Kontakta oss för mer information.

Om Skolcoacherna

Skolcoacherna har sedan 2008 utbildat flera tusen lärare och skolledare i coachning samt coachat på över hundra skolor i Sverige.

Vi har lång erfarenhet av att utbilda i coachning i skolans värld, allt ifrån kortare seminarier till längre coachutbildningar. Vår åttadagars coachutbildning för pedagoger är ackrediterad enligt vår branschorganisation ICF, International Coach Federation, vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Vi har både öppna utbildningar och uppdragsutbildningar åt förvaltningar, kommuner, enskilda skolor och företag. På uppdrag av många kommuner, exempelvis utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och i Sollentuna kommun, har vi utbildat deras interna lärarcoacher.

I flera regeringsuppdrag har vi ansvarat för coachinsatser bland annat i Skolverkets projekt ”Handledning för lärande”. I dag ansvarar vi för coachinsatsen inom Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa skola” och inom ”Nyanländas lärande” där vi coachar och utbildar i coachning.

Vi har skrivit böcker i ämnet coachning, Anna-Karin Arenius som är utbildningsansvarig på Skolcoacherna har utvecklat sin magisteruppsats till en bok: “Coachning - ett verktyg för skolan” som ingår i seminariet.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

600,00 SEK

exkl. moms 25%

Dela