Chefsverktyg för att minska stress och konflikter i arbetsgruppen

Tisdag 2 maj 2023, klockan 13:00

Västerviks Stadshotell, Storgatan 3, Västervik

  • Missnöje, trötthet, sjukskrivningar och konflikter – hur förebygga?
  • Att undvika vanliga chefsfällor
  • Att skapa förutsättningar för konstruktiv konflikthantering
  • Enkla chefsverktyg för ett hälsofrämjande arbetsklimat
  • Besvärliga medarbetare och informella ledare – hur bemöta?
Ekorrhjulet snurrar allt snabbare, och chefen blir ofta måltavla när medarbetare känner sig trötta och slitna. Stress ligger bakom många irritationer och konflikter. Det är också en riskfaktor för hälsan och den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag. Forskning visar emellertid att små saker kan ha stor positiv inverkan, i synnerhet om det kommer från chefen. Det bidrar också till ökad tillit och motivation från medarbetarna.
 
Som ledare är det viktigt att känna till de vanligaste chefsfällorna, samt hur det med enkla medel går att lätta på trycket både för sig själv och andra – och därmed undvika stressrelaterad sjukfrånvaro och kostnadskrävande åtgärder. Kursen vänder sig till dig som leder andra.

Fika och åhörarmaterial ingår i priset. Eventuella allergier eller specialkost kan anges under "övrigt" på bokningssidan. 

För e-faktura, vänligen ange fakturaadress och referenskod på bokningssidan. 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

1350,00 SEK

Dela