Certifieringskurs i ventilationsrengöring 15 - 18 Mars 2022 i Kristinehamn

Certifieringskurs i ventilationsrengöring 15 - 18 Mars 2022 i Kristinehamn

Tisdag 15 mars 2022, klockan 10:00

Krongårdens vandrarhem, Kasernvägen 7, Kristinehamn

Allt fler fastighetsägare ställer krav på certifierade ventilationsrengörare i sina upphandlingar. 

För att RSVR´s medlemsföretag ska kunna möta detta ökade krav på kvalitet har vi nu glädjen att kunna inbjuda er till kursen Certifierad Ventilationsrengörare nivå N & K i Kristinehamn 15 - 17 Mars 2022.


Ur kursinnehållet

 • Grundläggande ventilationskunskap, bl.a. terminologi
 • Grundläggande yrkes- & rengöringskunskap
 • Självdrags-, frånlufts-, tillufts- & imkanalsrengöring
 • Ventilationsrengöringens 7 olika faser & "nycklar"
 • Våta och torra rengöringsmetoder
 • Beläggningsmekanismer 
 • Rengöringsteknik & utrustning
 • Flödesmätning & flödesberäkningar
 • Montage av rensluckor, regelverk & praktik 
 • Arbetsplanering, slutrapporter & egenkontroller
 • Arbetsmiljö & bakteriologi
 • Rengörarens personliga uppträdande 
 • RSVR´s branschstandard - Rena Kanaler

 

Praktik 

 • Frånluftsrengöring
 • Självdragsrengöring
 • Flödesmätning 
 • Montage av rensluckor

 

Instruktörer
Pelle Höij och Ulf Brodin som har arbetat med ventilationsrengöring sedan 1981. De driver ett rengöringsföretag tillsammans sedan 1994 och är numera verksamma över hela Sverige. Både Pelle och Ulf är vana utbildare, både inom yrkes- & idrottssammanhang, och trivs i rollen.

 

Kursorten Kristinehamn
Kristinehamn är en charmig småstad vid Vänerns nordöstra strandkant dit du tar dig enkelt med såväl tåg som bil. Om du hellre väljer att flyga har du både närliggande Örebro Airport och Karlstad Airport att välja bland på fem respektive sex mils avstånd. Kristinehamns allra starkaste varumärke är naturligtvis dess Vänerskärgård som du rekommenderas uppleva på ett eller annat sätt. Det finns också goda möjligheter till egen träning och rekreation, inte minst i Kristinehamns Arena. I Kristinehamn precis som i övriga Värmland möts du alltid av ett varmt och vänligt bemötande vilket förhoppningsvis gör att du känner dig varmt välkommen. Du kan läsa mer på www.visitkristinehamn.se där du också kan ladda hem Kristinehamns turistguide.

 

Kursplatsen Krongårdens Vandrarhem
RSVR har valt att förlägga sina kurser till Krongårdens Vandrarhem där vi kan bo, äta och utbilda under ett och samma tak. Utöver tillgång till utbildningslokal får vi också röra oss fritt i anläggningen för fältstudier och praktiska övningar. Krongården är beläget i en kasern på f.d.
regementet A9 med Kristinehamns Skärgård som närmaste granne. Boendestandarden är någonstans mitt emellan hotell och vandrarhem där du bor i enkelrum så långt de räcker, därefter placeras ni i dubbelrum. Här får ni det bra med hjälp av Krongårdens gästvänliga personal.

 

Certifiering

Som avslutning på kursen erbjuds du att avlägga certiferingsprov. Om du avlägger ett godkänt prov erhåller du ett intyg på detta från RSVR som du ska bifoga ansökan till KIWA tillsammans med handlingar enligt KIWA´s kravspecifikation, om du vill ansöka om certifiering. Konstaden för certifiering är 4900 kr. exkl. moms som faktureras av KIWA. Tillsammans med KIWA kan RSVR erbjuda er möjligheten att avlägga certifieringsprov i en av två olika kunskapsnivåer, N eller K. 

 

Utdrag ur kravspecifikation för certifiering av ventilationsrengörare

Behörighetsklasser 

Nivå N

Certifierad person med Nivå N har behörigheten att utföra uppdrag inom yrkesområdet rengöring av enkla ventilationssystem i mindre bostadshus, kontor och likvärdiga byggnader. Enkla ventilationssytem är system med låg eller ingen integrationsnivå mellan andra tekniska system. såsom system för uppvärmning, komfortkyla eller ventilation, t.ex. S eller F system.

Nivå K

Komplexa ventilationssystem är system som inte är enkla ventilationssytem, t.ex. FT eller FTX system. Komplexa ventilationssystem omfattar även imkanaler i storkök samt imkanaler installerade i fartyg.

 

Krav på allmän teknisk bakgrund

För erhållande av certifikat skall sökanden ha allmän teknisk kunskap genom avlagd examen eller praktisk erfaranhet från ett av nedanstående exempel. 

 1. Lägst 2 årigt gymnasium med tekniskt program.
 2. Eller annan likvärdig utbildning. 
 3. Praktisk erfarenhet i 5 år med rengöring av ventilationskanaler, rökkanaler eller imkanaler.
 4. Certifikat enligt tidigare certifieringsregler för ventilationsrengörare.

 

Krav på erfarenhet från praktiskt arbete 

För certifikat N skall sökanden under minst ett år ha arbetat med ventilationssystem i drift och där det ska ha ingått arbete med rengöring av enkla ventilationssystem. Med ventilationskanaler avses även imkanaler. För erhållande av certifikat K för kvalificerad ventilationsrengöring skall sökande under minst 5 år arbetat med ventilationssystem i drift och där det skall ha ingått arbete med rengöring av komplexa ventilationssystem. Med ventilationssystem avses även imkanaler.

Den sökande skall även, för både nivå N och K, ha varit verksam inom ett eller flera följande områden enligt nedan:

 1. Tillverkning av ventilationssystem.
 2. Montering av ventilationssystem. 
 3. Annan verksamhet som är knuten till arbeten med ventilationssystem. 

 

Krav på lämplighet för uppgiften

Sökandes lämplighet för uppgiften skall styrkas med lämplighetsintyg. Intygsgivare skall ha, eller ha haft, en nära arbetsrelation till personen såsom arbetsgivare, uppdragsgivare eller liknande. 

 

Övergripande info

Preliminärt program för kursen
Dag 1 10.00 - 20.00
Dag 2 08.00 - 19.00
Dag 3 08.00 - 19.00
Dag 4 08.00 - 15.00

Pris 12.500 kr. exkl. moms, inkl. måltider. Logikostnad på 1.290 kr./person tillkommer och bokas automatiskt om inte avbokning sker i samband med anmälan. Avbokning görs genom att mejla info@rsvr.nu.

Anmälan Senast 28 Februari via anmälningsformulär nedan. Maxantalet för kursen är dock 16 personer, först till kvarn........

Frågor? Ring RSVR´s kansli 076 / 172 76 04.

Tidigare omdömen
Sedan nystarten av vår kursverksamhet i mars månad 2016 har 236 personer deltagit på våra kurser. Samtliga deltagare har fått utvärdera sju olika block av kurserna, nämligen Info före kursen, Kursinledning, Kurspärm, Teori, Praktik, Logi & mat, samt Utbildningslokaler.

D.v.s. att 1540 st ”betyg” har lämnats in, och snittpoängen är smått otroliga 5,4 på en 6 gradig skala. 

Välkommen med din anmälan! 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

12500,00 SEK