event-cover-image
Byggteknik - Webbkurs

Byggteknik - Webbkurs

Webb-kurs

BYGG- OCH INSTALLATIONSTEKNIK
för icke byggare

Webb-kurs (10 timmar)

Detta är bokning till webb-kursen i Byggteknik
Vi bokning får kursdeltagaren ett login och genomför kursen i eget tempo när den vill och kan. Det är exakt samma kurs som genomförs fysiskt men den är redan inspelad.
- Du kan stoppa, och repetera avsnitt
- Du har tillgång till kursen i en månad
- Du har tillgång till fullständig dokumentation
- Du får ett kursintyg när du genomfört kursen



Kursen har som mål att öka kunskapen om hur en byggnad fungerar ur ett tekniskt perspektiv och därigenom öka kursdeltagarnas kunskaper att medverka i olika typer av fastighetsprojekt.
Varje delkurs är på 5 timmar och du väljer om du vill gå en eller två kursdelar.


I första kursdelen går vi igenom hur ett hus är uppbyggt, planering, byggande, projekt och byggnader, ritningar mm. 
I andra kursen tar upp drift-, miljö- och förvaltningsteknik, ombyggnad och energirenovering. Buller och störningar tas upp, samt olika klimat- och miljöcertifieringar.

Utgångspunkten och problemställning diskuteras utifrån olika typer av vanligt förekommande problem eller projekt i byggnader.
 


 

När du har gått kursen ska du ha större förståelse för:
• projekterings- och byggprocessen
• en byggnads grund- och stomsystem
• hur man läser och söker information från olika typer av ritningar
• hur de tekniska installationerna hänger ihop och fungerar med andra system
• grundprinciperna för olika installationssystem för el, belysning, värme, vatten, avlopp, ventilation, kyla och brand
• vad man kan och får ändra i en byggnad ur olika säkerhetsaspekter och vilka lagar som gäller
• Olika miljö- och certifieringssystem, samt ombyggnad och energirenovering
 




Program: Folder
Läs mer på www.realstad.se

Film om kursen: FILM 
 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

5995,00 SEK