event-cover-image
Byggteknik - Webbkurs

Byggteknik - Webbkurs

Webb-kurs

BYGG- OCH INSTALLATIONSTEKNIK
för icke byggare

Webb-kurs (10 timmar)

Detta är bokning till våran webb-kurs
Vi bokning får kursdeltagaren ett login och genomför kursen i eget tempo när den vill och kan. Det är exakt samma kurs som genomförs fysiskt men den är redan inspelad.
- Du kan stoppa, och repetera avsnitt
- Du har tillgång till kursen i en månad
- Du har tillgång till fullständig dokumentation
- Du får ett kursintyg när du genomfört kursenKursen har som mål att öka kunskapen om hur en byggnad fungerar ur ett tekniskt perspektiv och därigenom öka kursdeltagarnas kunskaper att medverka i olika typer av fastighetsprojekt.
Varje delkurs är på 5 timmar och du väljer om du vill gå en eller två kursdelar.


I första kursdelen går vi igenom hur ett hus är uppbyggt, planering, byggande, projekt och byggnader, ritningar mm. 
I andra kursen tar upp drift-, miljö- och förvaltningsteknik, ombyggnad och energirenovering. Buller och störningar tas upp, samt olika klimat- och miljöcertifieringar.


Utgångspunkten och problemställning fås från olika typer av vanligt förekommande problem eller projekt.

> Kursdelarna är fristående - rabatt ges om du väljer att genomföra på båda

Läs mer om kursen på. www.realstad.se

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

5995,00 SEK

3995,00 SEK