event-cover-image
Byggteknik

Byggteknik

Flera tillfällen

Stockholm och Göteborg

BYGG- OCH INSTALLATIONSTEKNIK
för icke byggare

23-24 maj i Stockholm
5-6 september i Stockholm
7-8 november i Göteborg
eller när du vill > Webb-kurs

Denna mycket populära kurs 
har som mål att öka kunskapen om hur en byggnad fungerar ur ett tekniskt perspektiv och därigenom öka kursdeltagarnas kunskaper att medverka i olika typer av fastighetsprojekt. Varje kurs är på en dag och du väljer om du vill gå en eller två dagar.
Första kursdagen går vi igenom h
ur ett hus är uppbyggt, planering, byggande, projekt och byggnader, ritningar mm. 
Andra kursdagen tar upp drift-, miljö- och förvaltningsteknik, ombyggnad och energirenovering. Även olika certifieringar och frågor om taxonomi, grön finansiering nya lagara och krav som är aktuella.


Teori varvas med korta gruppdiskussioner där utgångspunkten och problemställning fås från olika typer av vanligt förekommande problem eller projekt.

> Kurserna är fristående - rabatt ges om du väljer att gå på båda

Läs mer om kursen på. www.realstad.se


KURSPROGRAM
 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

5995,00 SEK

3995,00 SEK

8995,00 SEK

2-dagars kurs

5495,00 SEK

endast dag 1 den 5 september

5495,00 SEK

endast dag 2 den 6 september

8995,00 SEK

Båda kursdagarna

5495,00 SEK

Endast delkurs 1 den 7 november

5495,00 SEK

Endast delkurs 2 den 8 november