event-cover-image
Brewskival 2024 - The Grand Finale

Brewskival 2024 - The Grand Finale

Brewskival, Cindersgatan 8, Helsingborg

Welcome to our LAST outdoor beer festival in Helsingborg as Brewski turns 10 years! Tell all your friends to come and join the festival outside our brewery; there will be craft beer from around 50-75 breweries, food trucks and good people that come together a final time!

Friday 23 August       1-9pm
Saturday 24 August
 1-9pm
Sunday 25 August     1-6pm   FREE ENTRANCE **


** Sunday is Hangover Day, an extra bonus day. It's a calmer, smaller day where we serve what we have left from the first two days. We will have about 20 taps pouring, manned by our staff while the brewers get the day off. You need to bring a festival glass from the previous days or purchase a new festival glass (no other glassware permitted). 

ATTENTION, ONLY CARD PAYMENTS. CASH FREE ZONE. 

 

Välkommen till vår SISTA utomhusfestival i Helsingborg då Brewski fyller 10 år! Berätta för alla vänner att komma och ansluta till oss på festivalen utanför vårt bryggeri; det kommer finnas hantverksöl från runt 50-75 bryggerier, matvagnar & glada människor, en sista gång!! 

Fredag 23 augusti    13-21
Lördag 24 augusti    13-21
Söndag 25 augusti   13-18    FRITT INTRÄDE **


** Söndagen är en extra bonus dag för Brewskival och är en mindre och lugnare version, där vi serverar vad vi har kvar från de två första dagarna. Vi kommer att ha cirka 20 kranar som vi själva håller igång, bryggarna har ledigt. Du måste ha ett festivalglas för att kunna köpa prover på plats. Ta med dig ditt glas från dagarna innan, eller köp ett glas på plats.

ENDAST KORTBETALNING, EJ KONTANTER! 

The End? / Slutet?

Yes, it will be the grand finale in this format in 2024, dont miss it. The future is later, now is now. You know what we mean. Be there. - Japp, det kommer vara "de grand finaaaläää" i det här formatet 2024. Framtiden är oviss, nu är nu. Du vet vad vi menar. Se till att vara på plats!. 

Tokens / Klippkort

Beers are bought using tokens. You can buy your tokens when you get here, or in advance. If you buy them in advance they will be handed to you at the entrance, and you can avoid standing in line a second time when you get inside. 1-2 tokens will get you 1 beer sample of 10-15cl

Öl köper du med ett klippkort. Du kan köpa ditt klippkort på plats, eller i förväg. Om du köper ditt klippkort i förväg så får du det vid ingången, och slipper stå i en kö till för att köpa det när du kommit in. 1-2 klipp på ditt kort ger dig 1 smakprov på 10-15cl öl. 

Attending Breweries / Deltagande Bryggerier
We're expecting around 50-75 breweries from all over the world! Bottle Logic, 3 Sons and Monkish are confirmed, more to come! / Det kommer runt 50-75 bryggerier från hela världen! Bottle Logic, 3 Sons och Monkish kan vi redan nu bekräfta, det kommer flera!

Curious about which breweries came last time? Check out the full 2023 line-up HERE

 


Follow us for more info / Följ oss för mer information:    Facebook    Instagram  

 

👇Find your tickets at the bottom of the page / Biljetter finns längst ner på sidan 👇

 

FAQs 

What actions are NOT acceptable? Vilka beteenden kommer INTE att acccepteras?

Read more here: Brewskival Code of Conduct 

We will not accept any harassment, discrimination or intimidation of any kind. Be kind to your fellow visitors, to the Crewski, brewers and people of all kinds. Everyone is welcome at Brewskival, and anyone who says otherwise in comments, actions or slurs will be asked to leave the festival area. Also, please drink responsibly. Anyone too drunk to walk and talk straight will be asked to leave. 

Vi accepterar inga trakasserier, diskriminering eller hot av något slag. Var snäll mot dina medbesökare, mot Crewski, bryggare och människor av alla slag. Alla är välkomna på Brewskival och den som säger något annat i kommentarer, handlingar eller öknamn kommer att eskorteras ut från festivalområdet. Och snälla, drick med måtta. Den som är för full för att gå rakt eller tala klart kommer behöva lämna området.

Do you have a the refund policy? Har ni återköp?

No. There are no refunds or changes of ticket type. / Nej. Det är inga återköp eller byten av biljetttyp. 

Are there ID or minimum age requirements to enter the event? Är det åldergräns?

Yes, 18 years required, bring a photo ID / Ja, 18 år, medtag leg.

Is it ok if the name on my ticket doesn't match the person who attends? Kan man använda biljetten även om det står ett annat namn på den?

Yes, the ticket can be used by anyone, as long as the person is over 18. / Ja, din biljett kan användas av vem som helst, så länge personen är över 18 år. 

Can we bring our children? Kan vi ta med våra barn?

No. As much as we love children, this is not the ideal place for them. We make exceptions for infants that cannot walk on their own and stays in their stroller/baby carrier. We know, usually infants can't walk on their own, but just to be extra clear, children running around in the festival area is not allowed, no matter their age

Nej. Hur mycket vi än älskar barn, så är inte detta den optimala miljön för dem. Vi gör dock undantag för spädbarn som ännu inte kan gå och som ligger kvar i sin vagn/sele. Vi vet, normalt sett kan inte spädbarn gå på egna ben, men bara för att vara extra tydliga, barn som springer omkring på festivalområdet är inte tillåtna oavsett ålder. 

Can we bring our dog? Kan vi ta med vår hund?

Yes, dogs are welcome as long as they are on a leash. You are responsible for making sure that your dog does not hinder or scare other guests. Be aware that some areas might be too crowded for your dog / Ja, hundar är välkomna så länge de är kopplade. Du ansvarar för att din hund inte skrämmer eller är i vägen för andra gäster. Vissa områden kommer att vara alltför trånga för din hund

What can I NOT bring into the Brewskival? Vad får jag INTE ta med mig till Brewskival? 

You can not bring any alcohol to the event, no beverages in opened bottles/cans no matter if the label says alcohol free, no weapons of any kind. As of November 1st 2023 it is not allowed to bring bags of any sort in to large events. More information on this will come - Du får ej medtaga egen alkohol, ingen dryck alls i öppen flaska/burk oavsett om det står alkoholfri på paketet, inga vapen av någon sort. Sedan den 1:e november är det inte tillåtet att ta med sig väskor in på större evenemang. Mer information om detta kommer.

Do I have to bring my printed ticket to the event? Behöver jag printa biljetten?

No, You need to bring your ticket in some form, either printed or in your mobile. If we can NOT scan the ticket it is considered as invalid. / Nej, Du måste ha en biljett i någon form med dig, antingen utskriven eller på din mobil. Om vi INTE kan skanna din biljett anses den ogiltig.

How do I get to the event? Hur tar jag mig till festivalen? 

There are plenty of public transport options available. The no 22 bus stops just outside, and the no 1 and 2 bus stop close by at Gåsebäck. You can also take a short walk from Gustav Adolfs Torg (5min), or a slightly longer walk from the central station (15min), or get a scooter. 

Det finns gott om olika alternativ för att komma till Brewskival med buss. 22an stannar utanför området vid Rönnowska skolan och 1an och 2an stannar på Gåsebäck. Man kan också gå en kort promenad från Gustav Adolfs Torg (5min), eller en lite länge promenad från Helsingborgs Central (15min), eller ta en scooter. 

Map -How to get to Brewskival

Is there parking available? Finns parkering?

Yes, It is possible to park on the streets around the event. However as this is a beer festival, we recommend that you leave the car at home. / Ja, Det finns möjlighet att parkera på gatorna runt området. Men eftersom detta är en ölfestival så rekommenderar vi att du lämnar bilen hemma. 

When is last orders? När är sista beställningen?

We pour the last glas at closing time. Then you have 30 min drink-up time before you have to leave. / Vi serverar sista glaset vid stängningstid och sedan har man 30 minuter på sig att dricka upp och lämna området. 

Can we smoke at Brewskival / Kan vi röka på Brewskival?

No. This is a non-smoking zone due to Swedish law. / Nej, detta är en rökfrizon enligt svensk lag. 

What will you do if there is bad weather? Vad gör ni om det är dåligt väder?

Don't even think about it! But as you already did... We have tents, lots of them. We have beer, lots of it. Dress warm, stay happy. / Tänk inte ens tanken! Men eftersom du redan har gjort det... Vi har massor med tält, vi har massor med öl. Klä dig varmt & håll humöret uppe! 


Most Welcome - Varmt välkomna!

Booking type Price Quantity Price / Quantity

100000.00 SEK

For attending breweries only

299.00 SEK

Friday 23 Aug Entry 1pm-9pm

You will receive 1 beer glass and also free entrance on the Sunday 1-6pm (please bring a glass from the previous days).

No refunds of tokens or tickets. Please make sure that you choose the correct day; the date cannot be changed after purchase.

Age limit: 18 years. Please bring photo ID!

Includes: Friday | Fredag, Bokningsavgift.

349.00 SEK

Saturday 24 Aug Entry 1pm-9pm

You will receive 1 beer glass and also free entrance on the Sunday 1-6pm (please bring a glass from the previous days).

No refunds of tokens or tickets. Please make sure that you choose the correct day; the date cannot be changed after purchase.

Age limit: 18 years. Please bring photo ID!

Includes: Bokningsavgift, Saturday | Lördag.

700.00 SEK

20 Beer Tokens
Go straight for the beer when you arrive, without having to queue up to buy tokens! 1-2 token will get you 10-15cl of beer.

No refunds of tokens or tickets

Please note that this package does not include entry to the festival!

Includes: 20 Tokens.

350.00 SEK

10 Beer Tokens
Go straight for the beer when you arrive, without having to queue up to buy tokens! 1-2 token will get you 10-15cl of beer.

No refunds of tokens or tickets

Please note that this package does not include entry to the festival!

Includes: 10 Tokens.

599.00 SEK

Friday 1-9pm
Saturday 1-9pm
You will receive 1 beer glass.
Free entrance on the Sunday 1-5pm (please bring a glass from the previous days).

No refunds of tokens or tickets

Age limit: 18 years. please bring photo ID

Share