event-cover-image
Brewskival 2022

Brewskival 2022

Friday 12 August 2022, at 13:00

Brewskival, Cindersgatan 8, Helsingborg

Welcome to our beer festival 2022 in Helsingborg! The festival will take place outside our brewery; there will be craft beer, food and good people! During 2019 we hosted aprox 7800+ guests during three wonderful days! 
You need to buy a ticket before entry, no tickets availalbe on the day.
You can also pre-purchase your tokens to save time standing in line or buy them at the festival. 1 token costs 30SEK and give you 1 sample (10-15cl). 

Friday 12th Aug | 13-21 
Saturday 13th Aug | 13-21 
Sunday 14th Aug | 12-16 | FREE ENTRANCE **

** Sunday is an extra bonus day with FREE ENTRANCE for Brewskival and is a reduced version of this festival where we serve what we have left from the two first days + some additional Brewski's and there will be food. We will have about 20 taps pouring from our crew, no brewers is forced to pour on the Sunday :) You need to bring a festival glass from the previous days or purchase a new festival glass at the festival. 

ATTENTION, ONLY CARD PAYMENTS. CASH FREE ZONE. 

Välkommen till vår utomhusfestival 2022 i Helsingborg! Festivalen äger rum utanför vårt bryggeri; det kommer finnas hantverksöl, mat & glada människor! Under 2019 så välkomnade vi ca 7800+ gäster under tre underbara dagar!
Du behöver köpa ditt inträde innan du kommer, det finns inga biljetter tillgängliga på plats. Du kan köpa sina öltokens på plats eller så förbokar du dem här så slipper du köa när du kommer in. En token kostar 30kr/st och ger dig 1 smakprov (10-15cl). 

Fredag 12 Aug | 13-21 
Lördag 13 Aug | 13-21 
Söndag 14 Aug | 12-16 | FRITT INTRÄDE **

** Söndagen är en extra bonus dag för Brewskival och är en reducerad version av festivalen där vi serverar vad vi har kvar från de två första dagarna + några extra Brewski's. Vi kommer att ha cirka 20 kranar som vi själva håller igång. Inga bryggerier tvingas att servera öl på söndagen, med lite tur finns många av dom kvar som gäster istället. Det kommer att finnas mat på plats på söndagen, dock ett mindre utbud. Du måste ha ett festivalglas för att kunna köpa prover på plats. Ta med dig ditt glas från dagarna innan, förköp ditt glas online eller köp ett glas på plats.

ENDAST KORTBETALNING, EJ KONTANTER! 

Attending Breweries / Deltagande Bryggerier 
We're expecting a minimum of 100 breweries from all over the World! Here are the first 56, more to be anounced! Follow uds on Socialmedia to find out who's coming.

18th Street Brewery            Indiana, US

All in brewing                      Sweden 

Amager Bryghus                 Denmark

Angry Chair Brewing           Florida, US

Apex Brewing Co                 Sweden

Atelier der Braukünste         Germany

Attic Meadery                       Sweden

Barclay Brewing                   Connecticut, US

Barrier Brewing Co.              New York, US

Beerbliotek                           Sweden

Benchwarmers Brewing Co. Sweden

Blech Brut                            Germany

Brekeriet                               Sweden

Browar Stu Mostrow             Poland

Chad Brewing                       Sweden

Commonwealth Brewing      Virginia, US

Dugges Bryggeri                   Sweden

Elmeleven                             Sweden

Forager Brewery                   Wisconsin, US

Friends Company                 Sweden

Helsingborgs Bryggeri          Sweden

Hop Notch Brewing              Sweden

Hyllie Bryggeri                      Sweden

Lervig                                    Norway

Malmö Brewing Co.             Sweden 

Mikerphone Brewing            Illinois, US

Neon Raptor                        UK

Nerd Brewing                       Sweden

Newbarns Brewery              UK

Nynäshamns Ångbryggeri   Sweden

O/O Brewing                        Sweden

Ology Brewing Co               Florida, US

Omnipollo                            Sweden

Oppigårds Bryggeri             Sweden

Pien Brewing                       Finland

Põhjala                                 Estonia

Recycled Brewing Co          Florida, US

Remmarlöv Gårdsbryggeri  Sweden

RÅÅ Bryggeri                      Sweden

Sahtipaja                             Sweden

Salikatt                                Norway

Schneeeule Brauerei          Germany

Seven Island Brewery         Greece

Short Throw Brewing          Connecticut, US

Speciation Artisan Ales       Michigan, US

Stockholm Brewing Co.      Sweden

Sudden Death Brewing       Germany

Svartberget                         Sweden

TBBC                                  Florida, US

Ten Hands Brewing            Sweden

To Øl & Brus                       Denmark

underjord                            Sweden

Vento Forte                         Italy

Åre Bryggcompagni           Sweden

Örebro Brygghus                Sweden


Follow us for more info at / Följ oss för mer information: http://info.brewskival.se

FAQs

What actions will get me thrown out? Vilket beteende kommer att resultera i att jag måste lämna området?

Read more here: Brewskival Code of Conduct 

We will not accept any harassment, discrimination or intimidation of any kind. Be kind to your fellow visitors, to the Crewski, brewers and people of all kinds. Everyone is welcome at Brewskival, and anyone who says otherwise in comments, actions or slurs will be asked to leave the festival area. Also, drink responsibly, anyone too drunk to walk and talk straight will have to be asked to leave. 

Vi accepterar inga trakasserier, diskriminering eller hot av något slag. Var snäll mot dina medbesökare, mot Crewski, bryggare och människor av alla slag. Alla är välkomna på Brewskival och den som säger något annat i kommentarer, handlingar eller öknamn kommer att eskorteras ut från festivalområdet. Dessutom, drick med måtta den som är för full för att gå eller tala rakt kommer behöva lämna området.

Can we smoke at Brewskival / Kan vi röka på Brewskival?

No. This is a non-smoking zone due to Swedish law. / Nej, detta är en rökfrizon enligt svensk lag. 

Are there ID or minimum age requirements to enter the event? Är det åldergräns?

Yes, 18 years required, bring a photo ID - Ja, 18 år, medtag leg.

When is last orders? När är sista beställningen?

We pour the last glas at closing time. Then you have 30 min drink-up time before you have to leave. - Vi serverar sista glaset vid stängningstid och sedan har man 30 minuter på sig att dricka upp och lämna området. 

What can I NOT bring into the Brewskival? Vad får du inte ta med dig till Brewskival? 

You can not bring any alcohol to the event, no beverages in opened bottles/cans no matter if the labvelsays alcoholfree, no weapons of any kind - Du får ej medtaga egen alkohol, ingen dryck alls i öppen flaska/burk oavsett om det står alkoholfri på paketen, inga vapen av någon sort. 

What's the refund policy? Har ni återköp?

No, There is no refund or changes of any ticket type. - Nej, Det är inga återköp eller byten på någon biljetttyp. 

Do I have to bring my printed ticket to the event? Behöver jag printa biljetten?

No, You need to bring your ticket in some form, either printed or in your mobile. If we can NOT scan the ticket it is considered as invalid. - Nej, Du måste ha en biljett i någon form med dig, antingen utskriven eller på din mobil. Om vi INTE kan skanna din biljett anses den ogiltlig. 

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends? Kan någon annan gå på festivalen med min biljett?

Yes, the ticket can be used by someone else as long as the person is over 18. - Ja, din biljett kan användas av vem som helst, så länge personen är över 18 år. 

Can we bring our children? Kan vi ta med våra barn?

No, As much as we love children, this is not the ideal place for them. We make exceptions for infants that cannot walk on their own and stays in their stroller. We know, usually infants can't walk on their own, but just to be extra clear, children running around in the festival area is not allowed, no matter their age - Nej, Hur mycket vi än älskar barn, så är inte detta den optimala miljön för dem. Vi gör dock undantag för spädbarn som ännu inte kan gå och som ligger kvar i sin vagn. Vi vet, normalt sett kan inte spädbarn gå på egna ben, men bara för att vara extra tydliga, barn som springer omkring på festivalområdet är inte tilllåtna oavsett ålder. 

Can we bring our dog? Kan vi ta med vår hund?

Yes, dogs are welcome as long as they are on a leash. You are responsible for making sure that your dog does not hinder or scare other guests. - Ja, hundar är välkomna så länge de är kopplade. Du ansvarar för att din hund inte skrämmer eller är i vägen för andra gäster.

What will you do if there is bad weather? Vad gör ni om det är dåligt väder?

Don't even think about this! But as you already did... We have tents, lots of them. We have beer, lots of it. Dress warm, stay happy. - Tänk inte ens tanken! Men eftersom du redan har gjort det... Vi har massor med tält, vi har massor med öl. Klä dig varmt & håll humöret uppe! 

Is there parking availabe? Finns parkering?

Yes, It is possible to park on the streets around the event. However as this is a beer festival, we recommend that you leave the car at home. - Ja, Det finns möjlighet att parkera på gatorna runt området. Men eftersom detta är en ölfestival så rekommenderar vi att du lämnar bilen hemma. 

How can I get to and from the event without a car? Hur tar jag mig till festivalen utan bil? 

There are plenty of public tranport options available. The no 22 bus stops just outside, and the no 1 and 2 bus stop close by at Gåsebäcken. You can also take a short walk from Gustav Adolfs Torg (5min), or a slightly longer walk from the central station (15min), or get a scooter. Entry is from Bredgatan. Unless you have already collected your ticket, then entry is from Cindergatan, where the queue is much shorter. 

Det finns gott om olika alternativ för att komma till Brewskival med buss. 22an stannar utanför området vid Rönnowska skolan och 1an och 2an stannar på Gåsebäcken. Man kan också gå en kort promenad från Gustav Adolfs Torg (5min), eller en lite länge promenad från Helsingborgs Central (15min), eller ta en scooter. Ingången finns på Bredgatan. Förrutom för dig som hämtat ut din biljett redan, då är det ingång från Cindersgatan, där kön är mycket kortare. 

Map -How to get to Brewskival


Most Welcome - Varmt välkomna!

 

Booking type Price Quantity Price / Quantity

600.00 SEK

20 Tokens + Textile bag (Free)
Go straight for the beer when you arrive, without having to queue up to buy tokens! If you pre-order 20 tokens using this package you will receive a textile bag, value 100 SEK, at no extra cost when you arrive at the entrance!
This offer is only available until 31 may 2022.

Tokens can be purchased at the festival as well. 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15ml. A limited number of the textile bag will also be for sale at the fest.

No refunds of tokens or tickets possible

Please note that this package does not include entry to the festival! If you purchase this package it does not give you access to the fest itself, and should only be bought if you already have purchased ticket for entry.
The ticket does not have to be used by the person whose name is on it, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.

20 Tokens + Tygpåse (gratis)
Gå direkt till ölen när du kommer in på festivalen, utan att behöva köa för att löpa tokens! Förköp 20 st tokens och få en tygkasse (värde 100kr) utan extra kostnad direkt vid entrén!
Detta erbjudande är endast tillgängligt t o m 31 maj 2022

Tokens köps även på plats och säljs för 30kr/st, tygkassar kan också köpas på plats i limiterad upplaga. Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl.

Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter.

OBS! Detta paket innehåller inget inträde till festivalen utan detta måste köpas separat. Ett köp av detta paket garanterar ej inträde, så detta paket skall endast köpas om du redan har köpt inträde.
Biljetten är inte bunden till ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation.

Includes: Brewskival bag, 20 Tokens.

300.00 SEK

10 Tokens
Go straight for the beer when you arrive, without having to queue up to buy tokens! Tokens can be purchased at the festival as well. 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15ml.

No refunds of tokens or tickets possible

Please note that this package does not include entry to the festival! If you purchase this package it does not give you access to the fest itself, and should only be bought if you already have purchased ticket for entry.
The ticket does not have to be used by the person whose name is on it, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.

10 Tokens
Gå direkt till ölen när du kommer in på festivalen, utan att behöva köa för att löpa tokens! Tokens köps även på plats och säljs för 30kr/st. Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl.

Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter.

OBS! Detta paket innehåller inget inträde till festivalen utan detta måste köpas separat. Ett köp av detta paket garanterar ej inträde, så detta paket skall endast köpas om du redan har köpt inträde.
Biljetten är inte bunden till ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation.

Includes: 10 Tokens.

299.00 SEK

Entry Friday
This gives you entrance on the Friday from 1pm-9pm, and a beer glass. You can bring the beer glass with you on the Sunday, which is free for everyone over 18 to enter.

Tokens can be purchased at the festival or online in advance (buying in advance will mean you can head straight to the beer when you arrive). 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15ml.

No refunds available for tickets of tokens. Please make sure that you choose the correct day, and the date cannot changed after purchase.

The tickets does not have to be used by the person whose name is on it, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.
Card payments only, no cash. There will be food and non-alcoholic drinks available for purchase inside the festival area.

Inträde Fredag
Detta ger dig inträde Fredagen kl 13-21, samt ett ölglas. Ölglaset kan du ta med dig på söndagen, som är gratis för alla mellan kl 12-16.
Tokens köps på plats eller så kan du köpa till tokens här redan innan, så slipper du köa för tokens när du kommer in. Tokens kostar 30kr/st.
Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl. Extra ölglas säljs på plats.

Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter. Se till att köpa biljett till rätt dag, då vi inte kan göra byten av dag på biljetterna.

Inträdet är inte bundet i ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats. Vi säljer även mat på plats (vanlig+veg).

Includes: Friday | Fredag, Bokningsavgift.

299.00 SEK

Entry Saturday
This gives you entrance on the Saturday from 1pm-9pm, and a beer glass. You can bring the beer glass with you on the Sunday, which is free for everyone over 18 to enter.

Tokens can be purchased at the festival or online in advance (buying in advance will mean you can head straight to the beer when you arrive). 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15ml.

No refunds available for tickets of tokens. Please make sure that you choose the correct day, and the date cannot changed after purchase.

The tickets does not have to be used by the person whose name is on it, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.
Card payments only, no cash. There will be food and non-alcoholic drinks available for purchase inside the festival area.

Inträde Lördag
Detta ger dig inträde på Lördagen kl 13-21, samt ett ölglas. Ölglaset kan du ta med dig på söndagen, som är gratis för alla mellan kl 12-16.
Tokens köps på plats eller så kan du köpa till tokens här redan innan, så slipper du köa för tokens när du kommer in. Tokens kostar 30kr/st.
Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl. Extra ölglas säljs på plats.

Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter. Se till att köpa biljett till rätt dag, då vi inte kan göra byten av dag på biljetterna.

Inträdet är inte bundet i ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats. Vi säljer även mat på plats (vanlig+veg).

Includes: Bokningsavgift, Saturday | Lördag.

59.00 SEK

Sunday Glass
On the Sunday there is free entry to the festival, but you need a Brewskival glass to drink from. You can bring a glass from one of the previous days, or you can pre-order it here and collect it at the shop when you arrive.

The Sunday is a reduced version of Brewskival, where the Crewski serve a limited selection from 15-30 taps. The beers are what has been left over from the previous days, as well as some fresh Brewskis. There is food available for purchase.

We open at 12 noon and close at 4pm. Tokens can be purchased at the festival or online in advance (buying in advance will mean you can head straight to the beer when you arrive). 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15ml.

The glass does not have to be collected by the person whose name is on the ticket, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.
Card payments only, no cash.

Söndags glas
På Söndagen är det gratis inträde, men vi behöver ett Brewskival glas att dricka ur! Du kan ta med dig ett glas från tidigare dagar, eller så förköper du ett här., och löser ut ditt glas i kiosken när du kommer in.

Söndagen är en reducerad version av Brewskival där vi endast kommer ha igång ca 15-30 kranar med öl, det som finns kvar från tidigare dagar och lite extra Brewski öl. Mat finns att köpa på området.

Vi öppnar Kl 12.00 och stänger Kl 16.00 på söndagen. Tokens köps på plats eller så kan du köpa till tokens här redan innan, så slipper du köa när du kommer in. Tokens kostar 30kr/st.
Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl. Extra ölglas säljs på plats.

Glaset är inte bundet i ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats.

Includes: 1 x Festivalglas.

200.00 SEK

5 x Brewskival Beer 3,5% - Limited Edition
A Limited Edition package of Brewskival’s 5 year anniversary beer to bring with you home! We have only 1000 of these bundles of 5x33cl cans, so pre-order them and collect them at the festival.

The beer is a Berliner Weisse packed with fruit to help you prolong the summer feeling! A creamy beer at 3.5%. Which fruit? That will be a tasty surprise. This beer will only be available for purchase in connection with Brewskival 2022 and we only have 1000 bundles available.

Please note that you can only collect this package during the 2022 Brewskival. If you do not have an entry ticket for the fest, you can collect you bundles on the Sunday between 12 and 4pm. Remember that the Sunday is the last possible day for collection. The ticket does not have to be used by the person whose name is on it, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.

5 x Brewskival Öl 3,5% - Begränsad Upplaga
Begränsad upplaga om 1000st paket av Brewskival’s 5års jubileumsöl att ta med sig hem!! Beställ dina 5st 33cl burkar och hämta ut dem på festivalen.

Ölen är en Berliner Weisse, tokfyllda med frukt att förlänga sommaren med!!!
En flytande krämig öl på 3,5%. Vilken frukt? Det blir en “god” överraskning. Denna öl kommer endast finnas i samband med Brewskival 2022 och vi har endast 1000st sådana paket. Först till kvarn...

OBS! Du kan endast hämta ut detta paket under Brewskival 2022. Saknar du inträde kan du hämta ut ditt paket på Söndagen som har fritt inträde mellan 12.00-16.00. Tänk på att den söndagen är också sista dagen för utlämning av detta paket. Inträdet är inte bundet i ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation.

Includes: 5 x Brewskival Öl | Beer 3,5%.

999.00 SEK

TThe Big Bird bundle is only sold before 31 May 2022, or until the 700 tickets are sold out.
Included in the package:
Entry 30 minutes before everyone else on the Friday and the Saturday - value 599kr
5x33cl cans of the Brewskival 2022 beer - value 200 SEK
1 cap - value 250 SEK
1 Brewskival textile bag - value 100 SEK

You can enter the fest at 12.30 instead of the standard opening times 1pm-9pm. You will also receive 1 beer glass per day and free entrance on the Sunday 12-4pm (please bring your glass from the previous days).

Tokens can be purchased at the festival or online in advance (buying in advance will mean you can head straight to the beer when you arrive). 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15ml.

No refunds of tokens or tickets possible

The tickets does not have to be used by the person whose name is on it, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.
Card payments only, no cash. There will be food and non-alcoholic drinks available for purchase inside the festival area.

Big Bird paketet säljs endast t o m 31 maj 2022 eller till de 700 biljetterna är slut.

Inkluderat i Big Bird paketet:
1 Inträde 30min innan festivalen öppnar både fredag & lördag - värde 599kr
5x33cl burkar av Brewskival 2022 ölen - värde 200kr
1 keps - värde 250kr
1 Brewskival tygkasse - värde 100kr

Du kommer in från 12.30 istället för ordinarie öppettider 13-21, samt ett ölglas per dag + fri entré på Söndagen 12-16 (glas köpes på plats eller medtages från dagarna innan).

Tokens köpes på plats och säljs för 30kr/st, eller så kan du förköpa tokens online och gå direkt till ölen när du kommer in på området. Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl.

Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter.

Biljetten är inte bunden till ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats. Vi säljer även mat på plats (vanlig+veg).

Includes: Brewskival bag, 5 x Brewskival Öl | Beer 3,5%, Bokningsavgift, Brewski Cap, Big Bird | All Days.

1299.00 SEK

The MEGA Bird bundle is only sold before 31 May 2022, or until the 700 tickets are sold out.

Included in the MEGA Bird package:
1 Entry 30 minutes before everyone else on the Friday and the Saturday - value 599kr
10 Tokens - value 300 SEK
5x33cl cans of the Brewskival 2022 beer - value 200 SEK
1 cap - value 250 SEK
1 Brewskival textile bag - value 100 SEK

You can enter the festival at 12.30 instead of the standard opening times 1pm-9pm. You will also receive 1 beer glass per day and free entrance on the Sunday 12-4pm (please bring your glass from the previous days).

More Tokens can be purchased at the festival or online in advance. 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15ml.

No refunds of tokens or tickets possible

The tickets are does not have to be used by the person whose name is on it, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.
Card payments only, no cash. There will be food and non-alcoholic drinks available for purchase inside the festival area.

MEGA Bird paketet säljs endast t o m 31 maj 2022 eller till de 700 biljetterna är slut.

Inkluderat i MEGA Bird paketet:
1 Inträde 30min innan festivalen öppnar både fredag & lördag - värde 599kr
10 Tokens - värde 300kr
5x33cl burkar av Brewskival 2022 ölen - värde 200kr
1 keps - värde 250kr
1 Brewskival tygkasse - värde 100kr

Du kommer in från 12.30 istället för ordinarie öppettider 13-21, samt ett ölglas per dag + fri entré på Söndagen 12-16 (glas köpes på plats eller medtages från dagarna innan).

Fler Tokens köpes på plats och säljs för 30kr/st, eller så kan du förköpa fler tokens online. Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl.

Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter.

Biljetten är inte bunden till ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats. Vi säljer även mat på plats (vanlig+veg).

Includes: Brewskival bag, 10 Tokens, 5 x Brewskival Öl | Beer 3,5%, Bokningsavgift, Brewski Cap, Big Bird | All Days.

Share