Bättre Arbetsmiljö - BAM

Bättre Arbetsmiljö - BAM
Tredagarsutbildning datum 30/11, 1/12 samt 2/12 2021
Scandic Bollnäs

Beskrivning av utbildningen

BAM är en tredagars utbildning - 30/11-1/12-2/12 - med fokus på arbetsmiljöarbete och vänder sig till chefer/arbetsgivare med arbetsmiljöansvar samt till skyddsombud. Att chefer och skyddsombud går utbildningen tillsammans ger att bra grund för samarbetet sedan då man har samma kunskapsnivå som grund.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig grunderna i arbetsmiljöarbetet och hur man kan anväda det för verksamhetsutveckling samt lära sig ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljöfrågor i vardagen.

Efter utbildningen ska deltagarna vara rustade med att:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • kunna utveckla och förbättra befintligt arbetsmiljöarbete vid behov
  • Veta vilka roller som finns i arbetsmiljöarbetet

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer som är aktuella inom verksamheter. Vi jobbar med att omvandla teori till praktik genom att tex göra riskbedömningar och utveckla dem till handlingsplaner.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna har olika teman:

  • Dag 1 – Samverkan, regler och roller.
  • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker.
  • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen.

Utbildningsdagarna pågår mellan kl 9-16 med en timmes lunch samt återkommande pauser. Lunch och fika ingår. 

Kursmaterial från Prevent används och ingår i kursen. Vid behov av övernattning kontakta Scandic i Bollnäs och uppge att ni går denna kurs så får ni ett bra pris på hotellrum.

Vi räknar med att kursen hålls på plats om planerat men naturligtvis behöver vi förhålla oss till Pandeminrestriktionerna och om de ändras och inta kursen kan hållas på plats så sker utbildningen digitalt via Zoom eller så flyttas utbildningsdatum. Detts sker i samråd med anmälda deltagare.

Utbildare är Helén Sinani som genom Prevent är utbildad att hålla bla BAM-utbildningar. Helén har också lång och bred erfarenhet av arbetsmiljö- och HR-arbete bland annat som HR-specialist i arbetsmiljö och arbetshälsa vilket gör att utbildningen blir verksamhetsanknyten och HUR man gör är fokus samt att man förstår helheten. Helén har egen chefserfarenhet bland annat inom HR och som chef på ett äldreboende.

Heléns Consulting AB är godkänd utbildningsanordnare av AFA vilket innebär att om man deltar i mina utbildningar kan man ha möjlighet att ansöka och eventuellt få del av kursavgiften åter av AFA. Läs mer här;

Stöd för arbetsmiljöutbildning - Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Till dig som arbetsgivare - stöd för arbetsmiljöutbildning - Afa Försäkring (afaforsakring.se)

                       

 

Köpevillkor;

Kursavgiften faktureras vid beställning/bokning med 30 dagars betalningstid.

Vid för få anmälda kursdeltagare så har Heléns Consulting AB rätt att ställa in kurstillfället och återbetalar då eventuell erlagd kursavgift.

Avboknings- och ombokningsregler;

Vid avbokning 2–4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta med 50 % av kursavgiften.

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart ska beställaren ersätta med 100 % av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i organisationen/verksamheten men det behöver meddelas kursarrangören innan kurs.

Vid sjukdom så kontakta Heléns Consulting AB så ser vi hur vi kan lösa det.

         

 

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

7900,00 SEK

exkl. moms 25%

7900,00 SEK

exkl. moms 25%