event-cover-image
Att driva förändring i en organsitation

Att driva förändring i en organsitation

Torsdag 15 juni 2023, klockan 12:00

Zoom

DIGITAL FÖRELÄSNING


Hur driver man förändring i en organisation?

Flera forskningsstudier påstår att endast en av fem organisationsförändringar lyckas fullt ut. Vad är det som skiljer dessa 20% som lyckas från de som inte gör det? En nyckel kan vara att man lyckats med uppgiften att förändra en organisations mindset. Detta lite diffusa område har på senare år fått uppmärksamhet via forskare som Dr. Carol Dweck och Dr. Alia Crum. Deras forskning gifter sig väldigt bra med NLP´s förmåga att skapa modeller och verktyg av våra subjektiva upplevelser. Och detta i sin tur ger oss nya nycklar till att driva organisationsförändringar.

Lyssna på Magnus Kull från coach2coach prata om detta spännande område. Magnus kommer att gå igenom:

  • Vad ett mindset är och vad det består av.
  • Hur det går till när en organisation ändrar sitt mindset.
  • Olika sätt du kan jobba med att ändra mindset i din vardag.

När: 15 juni, 12.00-13.00

Var: zoom

Kostnad: Kostnadsfritt.

Bokningstyp Antal Pris / Antal
Seminariet är kostnadsfritt.

Dela