event-cover-image
INSTÄLLD! Att arbeta med tolk i olika behandlingssamtal eller konsultationer

INSTÄLLD! Att arbeta med tolk i olika behandlingssamtal eller konsultationer

Onsdag 24 april 2024, klockan 09:00

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4, Torsplan, Stockholm

Utbildningen är inställd, har du frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig.


Att möta patienter i tolkade samtal kan vara en utmaning i din kliniska vardag. Vi välkomnar vårdpersonal och tolkar till en heldag fylld av kunskap, erfarenheter och forskning inom området.

Under dagen tar vi upp tolkade patientmöten som en komplex typ av samtal, diskuterar vårdpersonalens och tolkens olika roller, men gemensamma ansvar – hur samarbetar vi med patientens bästa i fokus?

På programmet

  • Samverkan med tolk: Förberedelse och eventuell uppföljning – att rama in samtalet 
  • Tolkade samtal med tolken på plats eller via telefon – hur skiljer de sig? 
  • Tolkade möten med flera personer, exempelvis en familj eller ett så kallat SIP-möte. 
  • Hur ser din samarbetspartner, tolken, på patientmötande. 
  • Starka känslor i rummet: Hur påverkas triaden tolk – patient – behandlare?
  • Abstraktionsnivå:
    Som behandlare – att använda tolk i situationer där man normalt ”läser mellan raderna”. Som tolk – att tolka en patient som inte uttrycker sig fullt ut och man vill hjälpa till  

Föreläsare

  • Helena Bani Shoraka, lektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning på Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.
  • Ragna Rygh Svela, utbildad tolk och psykologspecialist.
 

Nivå: Fördjupande, det vill säga viss förkunskap krävs samt att du arbetar kliniskt och har erfarenhet av tolkade samtal.

Sista anmälningsdag: 28 mars


Utbildningsdagen sker i samverkan mellan Tolk och Översättarinstitutet, Stockholms universitet och Transkulturellt Centrum, Region Stockholm.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela