Ätstörningar

Ätstörningar

Fredag 13 oktober 2023, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Ätstörningar är allvarliga och ibland livshotande psykiska sjukdomar. De drabbar både unga och äldre, kvinnor och män. Förutom svåra problem med ätande och kroppen kan dessa patienter även brottas med ångest, depression, tvång, och missbruk, för att inte tala om den djupa påverkan på självbild, relationer och livet i stort. Detta seminarium vänder sig till personer som arbetar utanför specialistvården. Symposiet kommer att belysa det dagsaktuella kunskapsläget rörande diagnostik och behandling och ge vägledning och praktisk kunskap om ätstörningar.
 
Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 13 oktober 2023

  • 13:00 Välkommen! David Clinton, docent, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, psykoanalytiker, Karolinska Institutet
  • 13:05 Ätstörningsdiagnostik. Andreas Birgegård, docent, psykolog, Karolinska Institutet
  • 13:30 Epidemiologi och komorbiditet. Elin Monell, fil.dr, leg.psykolog, Karolinska Institutet
  • 14:00 Medicinsk bedömning och tvångsvård. Ulf Wallin, med.dr., barn och ungdomspsykiatriker, leg.familjeterapeut, Region Skåne
  • 14:30 Bensträckare 
  • 14:45 Ätstörningar i skolan, primärvård och barn- och mödravården. Maja Molin, enhetschef, leg.psykiatrisjuksköterska, Region Stockholm
  • 15:15 Behandla och bemöta ätstörningar. David Clinton
  • 15:45 Paneldiskussion
  • 16:15 Avslutning

Moderator och programansvarig: David Clinton

OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK

1995,00 SEK

3995,00 SEK