Artros – en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården

Artros – en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården

Onsdag 26 oktober 2022, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Problem med knän och höfter är vanliga och idag finns det god evidens för att de allra flesta ska behandlas i primärvården. Smärta och bristande funktion i lederna är barriärer för fysisk aktivitet och förekommer ofta tillsammans med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Att känna igen och behandla artrossymptom enligt kliniska riktlinjer bidrar till ett bättre omhändertagande också av andra sjukdomar.
Webbseminariet vänder sig till alla som i sitt arbete i primärvården möter patienter med artrossjukdom och andra kroniska sjukdomar.
 
Välkommen till en viktig kunskapsuppdatering!

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.


Program den 26 oktober

 • 13.00 Välkommen! Stefan Lohmander, professor emeritus, Lunds universitet
 • 13.05 Den sviktande leden. Stefan Lohmander
 • 13.20 Allmänläkarens möte med artrospatienten. Lillemor Nyberg allmänläkare, med dr, Karlskoga, Region Örebro län
 • 13.35 Nationella riktlinjer för behandling av artros. Anders Berg, utredare Socialstyrelsen och Anastasia Simi, utredare, med dr, Socialstyrelsen
 • 13.50 Nationellt kliniskt kunskapsstöd artros. Gudrun Greim, allmänläkare, Närhälsan, med dr, ordf nationellt kliniskt kunskapsstöd rörelseorganens sjukdomar och Gunilla Limbäck Svensson överfysioterapeut, med dr, ordf nationell arbetsgrupp knäartros, ordf. regionalt processteam artros, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • 14.05 Bensträckare
 • 14.20 Artrosvård med lågt värde och med högt värde. Stefan Lohmander
 • 14.35 Att hjälpa artrospatienten bli varaktigt fysiskt aktiv (som del i sin livslånga behandling). ”Hur kan vi stödja patienter att förbli fysiskt aktiva livet ut?” Lillemor Nyberg och Regina Bendrik, fysioterapeut, med lic, primärvården Region Gävleborg
 • 14.50 Artrosskola – kunskap som medicin. Therese Jönsson, fysioterapeut, med dr, Lunds universitet, registerhållare BOA
 • 15.02 Träning är artrosmedicin! Ewa Roos, professor, Syddansk universitet, områdesansvarig artros nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, med-startare av Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D)
 • 15.15 Bensträckare
 • 15.30 Vem behöver en ny led och när? Maziar Mohaddes, docent, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, ordf. nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar
 • 15.45 Artros, en tung sjukdomsbörda för individ och samhälle. Andrea Dell’Isola, fysioterapeut, PhD, Lunds universitet
 • 16.00 Artros i framtiden: prevention och tidig behandling. Ewa Roos
 • 16.15 Paneldiskussion, frågor och svar. Moderator Ewa Roos
 • 16.40 Sammanfattning och tack. Stefan Lohmander

Moderatorer: Ewa Roos och Stefan Lohmander


OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL-ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

595,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK