event-cover-image
Anpassad grundskola 2.0

Anpassad grundskola 2.0

Måndag 18 september 2023, klockan 08:30

Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm

Elevsyn Utvecklingsfokus – Framtid

 

Denna konferens vill belysa och förstärka det utvecklingsfokus och positiva elevsyn som växer fram i ökad utsträckning i våra anpassade grundskolor. Det är elevernas framtid som vi formar!

Alla elever är kompetenta! Deras framgång hänger till stor del på ”huret”, dvs hur vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling för varje enskild individ. Hur vi ser på eleven får en avgörande betydelse för vilka möjligheter för lärandet som skapas såväl kunskapsmässigt som socialt.

Konferensdagen fylls med forskning, reflektioner samt konkreta arbetssätt för att skapa en undervisning som utgår från ett utvecklingsfokus och en elevsyn som skapar ökade kunskaper och färdigheter.

 

Moderator: Suzanne Reuter

 

Dagsprogram:

7.30                Incheckning öppnar

8.30 -  8.40    Moderator hälsar välkomna

8.40 - 9.00     Vi är inte så dumma i huvudet som folk tror - UNIQ-elever

9.00 - 10.00    Utmaningar i kunskapsuppdraget - Diana Berthén

 

Fika

 

10.30 - 11.20   Din elevsyn skapar möjligheter eller hinder - Denice Sverla

11.20 - 11.30   Moderator summerar förmiddagen

 

Lunch

 

12.30 - 13.00   Värdeskapande lärande - Maria Wiman

13.00 - 13.30   Värdeskapande lärande i anpassad grundskola - Denice Sverla

13.35 - 14.00   Hur vi utmanar eleverna i ett digilogt klassrum - Helen Larsson

 

Fika

 

14.30 - 15.15  Fortsättning.... - Helen Larsson

15.20 - 16.20  Lärande i anpassad grundskola i Vygotskijs anda - Leif Strandberg

16.20 - 16.30  Moderator sammanfattar och avslutar dagen

 

Medverkande:

  • Diana Berthén, Fil dr. ped, universitetslektor i spec ped, Sthlm universitet
  • Elever från Anpassad grundskola Ekebyhov och UNIQ-projeket. Prisade med flertal utmärkelse för arbetet med att lyfta fram gruppen med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Denice Sverla, Speciallärare, skolledare samt utsedd till vinnare av Årets demokratiarbete 2021 på Skolledare21.
  • Maria Wiman, Leg lärare, författare, krönikör samt utsedd till Sveriges bästa lärare 2019 av Handelskammaren
  • Helen Larsson, Specilallärare, IT-pedagog, författare samt pristagare i Guldäpplet 2021
  • Leif Strandberg, Psykolog, handledare, författare
  • Suzanne Reuter, Skådespelare och aktivt engagerad med elever i målgruppen.

 

Föreläsningspass:

 

Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror -  Elever fr Anpassad Grundskola Ekebyhov

Med praktiska exempel bl om projektet Uniq (www.uniq70.com) berättar eleverna själva om fördomar som har mötts av, samt betydelsen av anpassad grundskola som skolform och vikten av att kunna bemöta olikheter på ett sätt som utvecklar dem själva.

Utmaningar i kunskapsuppdraget - Diana Berthén

Med grund i undervisningsutvecklande forskning diskuteras frågor som: Vad kan ämneskunnande ha för betydelse för elevernas utveckling? Hur kan undervisning designas som möjliggör kunskapsutveckling? Vad är det man kan när man kan? Så kan vi arbeta med utmanande undervisning i den anpassade grund- och gymnasieskolan

Din elevsyn skapar möjlighet eller hinder Denice Sverla

Vår elevsyn, hur vi ser på eleverna, får en avgörande betydelse för deras utveckling och lärande. När vi arbetar med möjligheter istället för hinder, öppnas nya dörrar för våra elever inom skolformen. Så hur kan vi få eleverna att slå sitt personbästa i sina kunskaper och sociala utveckling i vårt praktiska utförande? 

 

Värdeskapande lärandeMaria Wiman

Lär vi för skolan eller lär vi för livet? Känner våra barn och elever relevans i de uppgifter de jobbar med? 

Med värdeskapande lärande som undervisningsmodell så upplever eleverna ökad motivation. Värdeskapande lärande kan vara att samarbeta med pensionärer på äldreboende, läsa för yngre elever, göra hälsoprogram för verkliga mottagare, skriva riktiga insändare och artiklar och så mycket mer.

 

Hur vi utmanar eleverna i ett digilogt klassrum! – Helen Larsson

Genom att arbeta med en genomtänkt mix av digitalt och analogt skapar vi ett digilogt klassrum. I anpassad grundskola använder vi det digiloga lärandets styrka genom att skapa variation, ökad tillgängligt lärande samt möjligheter att utmana varje elev utifrån sitt egna unika jag. I den här föreläsningen bjuder Helen på många praktiska exempel för att skapa intresse och motivation, hur varierad undervisning leder till lärande både enskilt och i grupp samt hur elever får vara delaktiga genom att göra val i sin kunskapsprocess.

 

Lärande i anpassad grundskola i Vygotskijs anda    - Leif Strandberg

Allt lärande följer liknande mönster, oavsett nivå och förkunskaper. Spännande komplexitet är en viktig del i lärande. Det goda och utmanade samspelet är grunden. Leif visar på vikten av att skapa en lärandemiljö där lärandefokus är på ”nästa utvecklingszon” samt att eleverna tillsammans med ”en fiffigare kompis” kan agera ”huvudet högre”.

 

Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår. 

Dessutom bjuder vi på en enkel kopp kaffe/the innan kursstart.

Anmälan är bindande.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

2750,00 SEK

2475,00 SEK

Dela