Anmälan Utställare Svenska Skidspelen

Anmälan Utställare Svenska Skidspelen

Fredag 15 mars 2024, klockan 09:00

Svenska Skidspelen, Lugnet Riksskidstadion , Falun

BOKNINGSVILLKOR Utställare

Samtliga utställare förbinder sig, i och med anmälan, att följa Folkhälsomyndigheten och Livsmedelverkets regler och rekommenationer.

Utställare har ansvar och förbinder sig att ta hand om, minimera samt sortera sitt avfall enligt skidspelen riktlinjer.

El framdrages vid önskemål, debiteras efter amp. Faktureras i förskott.

Ingen annan ost får användas i maten förutom Le Gruyère som äger rättigheten till all ostförsäljning på arenan. Detta innebär att tex. cheddar, mozzarella, greve, chevre, brie, halloumi, eldost, grillost, grilloumi, feta osv. inte får serveras eller säljas på arenan.

Används eld med öppen låga skall skyddutrustning finnas.

Svenska Skidspelen AB förbehåller rätten att fritt placera utställare och rätten att tacka nej till bokningar.

Vi har Food Trucks på området och för deras skull behöver vi tyvärr säga nej till eventuell servering av gratis kaffe/te/choklad och liknande. Vill man bjuda på något skall detta vara endast i provsmaksportioner av marknadsföringssyfte av viss produkt.

All försäljning på arenan sker med 15% provision och faktureras efter avslutat evenemang. Obetalda fakturor lämnas direkt till inkasso.

Vid eventuell försäljning måste Z-rapporter/Dagsavslut från samtliga terminaler och kassor vara inskickade senast 1 timme efter stängning varje dag. Finns inte rapporten hos oss innan nästa dag kommer vi och hämtar den fysikt.
Kontroller kan förekomma!

Alla utställare ska vara på plats på torsdagen för upprigg då arenan öppnar fredag förmiddag bör detta vara klart när publiken anländer. Från och med fredag morgon och framåt är arenaområdet stängt för in och utpassage.

Anmälan är bindande. 

VIKTIGT! Utställare kan inte vistas på området när det  är avstängt. Ingen lageryta finns att tillgå, önskemål anges i övrigt.

Tvingande ruta

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela