Anmälan Utställare Skidspelen

Anmälan Utställare Skidspelen

Fredag 15 mars 2024, klockan 09:00

Svenska Skidspelen, Lugnet Riksskidstadion , Falun

BOKNINGSVILLKOR UTSTÄLLARE

Samtliga utställare förbinder sig, i och med anmälan, att följa Folkhälsomyndigheten och Livsmedelverkets regler och rekommenationer.

Platsen debiteras efter yta. Betalas i förskott.

El framdrages vid önskemål, debiteras efter amp. Betalas in i förskott.

Vid försäljning tillhandahåller Skidspelen kassasystem. Betalas in i förskott.

Utställaren förbinder sig att ta hand om, minimera samt sortera sitt avfall enligt skidspelen riktlinjer.

Används eld med öppen låga skall skyddutrustning finnas.

Svenska Skidspelen AB förbehåller rätten att fritt placera utställare eller rätten att tacka nej till bokningar.

Anmälan är bindande.

VIKTIGT! Utställare kan inte vistas på området när det  är avstängt. Ingen lageryta finns att tillgå, önskemål anges i övrigt.

Tvingande ruta

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela