Anmälan Food Truck/Stand Svenska Skidspelen

Anmälan Food Truck/Stand Svenska Skidspelen

Fredag 15 mars 2024, klockan 09:00

Svenska Skidspelen, Lugnet Riksskidstadion , Falun

BOKNINGSVILLKOR FoodTruck/Stand

Samtliga försäjlare förbinder sig, i och med anmälan, att följa Folkhälsomyndigheten och Livsmedelverkets regler och rekommenationer.

Food-trucks förbinder sig att ta hand om, minimera samt sortera sitt avfall enligt skidspelen riktlinjer.

El framdrages vid önskemål, debiteras efter amp. Betalas in i förskott.

Skidspelen tillhandahåller kassasystem. Hyra av terminaler betalas in i förskott.

Ingen annan ost får användas i maten förutom Le Gruyère som äger rättigheten till all ostförsäljning på arenan. Detta innebär att tex. cheddar, mozzarella, greve, chevre, brie, halloumi, eldost, grillost, grilloumi, feta osv. inte får serveras eller säljas på arenan. Beställning av Le Gruyère ost lämnas till Skidspelen.

Används eld med öppen låga skall skyddutrustning finnas.

Svenska Skidspelen AB förbehåller rätten att fritt placera Food Trucks och Food Stands och rätten att tacka nej till bokningar.

All försäljning sker med 15% provision.

Anmälan är bindande. 

VIKTIGT! Food Trucks kan ej lämna området mellan dagarna då området är avstängt. En begränsad lageryta finns att tillgå, önskemål anges i Övrigt.

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela