event-cover-image
Anders Hammarberg

Anders Hammarberg

Zoom-länk mailas några dagar i förväg, 3 juni, kl 08.00-10.00

Kontrollerat drickande
- ett möjligt mål för personer med alkoholproblem?

Alkoholberoende är vanligt förekommande, men endast en minoritet av alla drabbade söker vård. Ett sätt att nå fler med behandling är att även erbjuda behandling med målsättningen kontrollerat drickande, något som inte alltid erbjuds i vården.

Föreläsningen ger en kunskapsöversikt över vad som påverkar möjligheten att uppnå kontrollerat drickande, samt beskriver upplägget på KBT-baserad behandling som är anpassad för målsättningen.

Föreläsningen hålls via Zoom den 3 juni kl 08.00-10.00. 

Anders Hammarberg är leg. psykoterapeut och docent i klinisk Beroendeforskning vid Karolinska Institutet. Anders Hammarberg kombinerar kliniskt arbete med forskning inom alkoholområdet och har flera expertuppdrag.

Anders Hammarberg är medförfattare till boken "Åter till kontrollerat drickande" som används som kurslitteratur vid grund- och vidareutbildningar för praktiker inom området.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

595,00 SEK