Almedalen 2023

Almedalen 2023

Onsdag 28 juni 2023, klockan 09:00

Slottsterrassen 6, Visby

Välkommen till Läkartidningens mötesplats i Almedalen!

I år arrangeras ett flertal intressanta, vårdrelaterade seminarier i Läkartidningens tält på Slottsterassen 6 i Visby. Vi räknar med många besökare så kom i god tid för att säkra en sittplats. Markera onsdag 28 juni -  fredag 30 juni i kalendern redan nu.

OBS! Varje arrangör ansvarar självständigt för innehållet i sin programpunkt.

Programmet uppdateras löpande.

Välkommen till en intressant vecka!


Program den 28 – 30 juni 2023


ONSDAG 28 JUNI


11.00–11.50 Sjukhusläkarna och Sveriges industriläkarförening: Läkemedel – tyvärr slut i lagret. Vad kan vi göra åt detta?

13:00–13:50 Svenska psykiatriska föreningen: Psykisk hälsa 2030 – om patienten och professionen får bestämma

  • Välkommen! Moderator Pär Sandell, chefredaktör, Läkartidningen
  • Aggressiv behandling av LDL-kolesterol. Professor Mats Eriksson, Karolinska institutet
  • Hjärtsvikt: Använder vi den nya läkemedelsbehandlingen optimalt? Professor Lars Lund, Karolinska institutet
  • Förmaksflimmer: När bör ablation användas? Överläkare Viveka Frykman Kull, Danderyds sjukhus
  • Frågor och avslutning.

Utställare

  TORSDAG 29 JUNI

09:50–10:40 Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbunds chefsförening: Styrning och ledarskap i vården – vad bör Sverige lära av andra nordiska länder?


FREDAG 30 JUNI

07:30–08:20 Saco hälso- och sjukvård: Friskfaktorer i vården – hur vårdar vi vårdens personal?

09:50–10:40 Barnläkarföreningen: Ni hjälpte oss att överleva, men hur ska vi leva? 

14:10–15:00 SLF Student: Meddelas inom kort

 

Bokningstyp Antal Pris / Antal