ADHD hos vuxna

ADHD hos vuxna

Onsdag 23 februari 2022, klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

ADHD är för de flesta drabbade en livslång funktionsnedsättning med allvarliga konsekvenser för individen och anhöriga som innebär stora utmaningar för hälso- och sjukvård och samhälle. 
Seminariet belyser behovet av upptäckt, bemötande och evidensbaserade insatser för denna patientgrupp med hög somatisk och psykiatrisk samsjuklighet. Du får aktuell kunskap utifrån  den neurovetenskapliga forskning och internationella kliniska konsensus som ligger till grund för insatser inom  svensk hälso- och sjukvård.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 23 februari

 • 13:00 – 13:05 Inledning. Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen
 • 13:05 – 13:30 Historik, epidemiologi och neurobiologi. Docent Lotta Borg Skoglund överläkare Smart psykiatri/Uppsala universitet och docemt Predrag Petrovic, överläkare, Norra Stockholms psykiatri/Karolinska institutet​
 • 13:30 – 13:55 Screening och utredning av ADHD hos vuxna – risker med både över- och underdiagnostik.  Docent Tatja Hirvikoski, leg psykolog, Karolinska institutet och Habiliteringsläkare Annika Brar, Habilitering & hjälpmedel, Stockholms läns sjukvårdsområde
 • 13:55 – 14:20 Symptom, diagnostik och förlopp vid ADHD hos flickor och kvinnor. Med dr Svenny Kopp, överläkare, Gillberg centrum, Göteborgs universitet
 • 14:20 – 14:35 Bensträckare och kaffepaus
 • 14:35 – 15:00 Behandling av ADHD hos vuxna. Med dr, överläkare Harald Aiff, Göteborgs universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi Psykiatri och neurokemi; Kunskapsstöd för psykisk hälsa VGR; Sjukhuset i Varberg​
 • 15:00 – 15:25 ADHD med samtidigt skadligt substansbruk, beroende, kriminalitet. Universitetslektor, överläkare, Andrea Capusan, Linköpings universitet/ Psykiatriska kliniken Linköping
 • 15:25 – 15:35 Bensträckare
 • 15:35 – 16:00 ADHD, somatisk samsjuklighet och livsstilsfaktorer.  Fil dr Ebba du Rietz, Inst för Medicinsk epidemiolog och biostatistik, Karolinska Institutet​
 • 16:00 – 16.25 Åren går – ADHD består: om ADHD hos  äldre vuxna. Docent Lisa Thorell, avd. för psykologi, Inst för klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet ​
 • 16:25 – 16:50 Avslutning och frågor till panelen

Moderator: Lotta Borg Skoglund, överläkare Smart psykiatri, docent Uppsala Universitet
Programansvariga: Lotta Borg Skoglund och Margaretha Bågedahl Strindlund 


OBS! För e-faktura till region eller företag: När du kommer till Payson, klickar du på knappen Business, fyller i ert organisationsnummer, en referens och klickar sedan på E-invoice och avslutar med att fylla i ert PEPPOL_ID

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

695,00 SEK

495,00 SEK

495,00 SEK

Få kvar