10/10 Biosfärområde Dalsland

10/10 Biosfärområde Dalsland

Torsdag 10 oktober 2024, klockan 13:00

Campus Dalsland, Campus Dalsland 1, Bäckefors

Där natur, människa, kultur och näringsliv möts för att gå före i den hållbara omställningen! 

Tid: 10 oktober 13.00-16.00 
Plats: Campus Dalsland, Bäckefors 

Välkommen till en inspirerande dag där vi utforskar förutsättningarna och möjligheterna för Dalsland att bli ett modellområde för hållbar utveckling – ett biosfärområde.  

Under konferensen kommer vi att utforska hur ett biosfärområde kan vara ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling i Dalsland. Vi kommer att fördjupa oss i vilka förutsättningar som finns för att skapa ett biosfärområde i landskapet och hur det hänger ihop med andra satsningar som pågår just nu. Vi kommer även diskutera hur vi tillsammans kan ta nästa steg i processen för att förverkliga visionen om ett Dalsland i framkant för den hållbara omställningen. 

Konferensen riktar sig till dig som är engagerad i Dalslands utveckling och är nyfiken på biosfärområde som koncept och verktyg. Vi vänder oss till dig som är politiker, aktiv i föreningslivet, driver företag, är markägare, utbildningsaktörer eller kommunal tjänsteperson.  

Du kan läsa mer om eventet här!

 
Bokningstyp Antal Pris / Antal