event-cover-image
 Testa på NÖHRA Fun med Magnus Kull

Testa på NÖHRA Fun med Magnus Kull

Fredag 18 augusti 2023, klockan 08:00

Webbinarium via zoom.us

 

NÖHRA Fun

NÖHRA Fun modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen- lyssna in när han beskriver såväl grunderna i modellen som sina senaste utvecklingstankar om hur NÖHRA Fun kan göra oss till bättre ledare. Magnus kommer att gå igenom:

  • Introduktion av NÖHRA Fun.
  • Vanliga fokusmönster i organisationer.
  • Hur vi hjälper andra förflytta fokus från Nuläge till Önskat läge.
  • Vikten att jobba med olika typer av önskade lägen

När: 18 augusti 8.00-9.00

Var: Zoom.us

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela