Att utveckla(s) med kultur

"Konsten att lyckas med ett förebyggande underhåll är skapa en organisationskultur som lockar och vägleder medarbetarna i riktning mot att arbeta förebyggande”.

Eventet är inte tillgängligt.